Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Reservelæge til Onkologisk – Palliativ Afdeling – Hillerød Hospital & Herlev Hospital

Reservelæge til Onkologisk – Palliativ Afdeling – Hillerød Hospital & Herlev Hospital   
 
En stilling som reservelæge i introduktionsstilling (2000220-22-i-05) til klinisk onkologi er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 
 
Har du lyst til at være en del af et fagligt miljø i et fag i rivende udvikling, med en tæt kontakt til både medicinske og kirurgiske specialer, så er denne stilling muligvis noget for dig!   
Afdelingen   
Onkologisk-afdeling Palliativ Afdeling – Hillerød Hospital & Herlev Hospital tilbyder medicinsk behandling af brystkræft (cancer mammae), tyk- og endetarm (colo-rectal-cancer), lungekræft (cancer pulmonis), bugspytkirtlen (cancer pancreatis). Behandlingen sker i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger, hvor planlægningen af behandlingen sker ved de såkaldte Multidisciplinære konferencer og sædvanligvis gennem de såkaldte Pakkeforløb.   
 
Udover Ambulatoriet er det et Sengeafsnit, der råder over 16-20 senge. På sengeafsnittet er indlagt onkologiske patienter, enten til kemoterapeutisk behandling eller behandling af komplikationer til behandlingen. Afdelingen har et tæt samarbejde med palliativ enhed, som har en udekørende funktion. I samarbejde med fysioterapien tilbyder afdelingen rehabilitering i form af fysisk træning på hospitalet. Endvidere er der til afdelingen ansat psykologer og tilknyttet socialrådgiver, diætist, præst og ergoterapeut.    
 
Afdelingen er stadig under forandring og gruppen af speciallæger forventes at bidrage til denne udvikling med initiativ og et stort engagement. Uddannelse har allerede en ganske særlig status i afdelingen og fremadrettet skal satsningen på forskningen øges betydeligt.   
 
Ud over introduktionslæger uddanner afdelingen også yngre læger i hoveduddannelsesstillinger i onkologi og afdelingen er velfungerende med et godt tværfagligt samarbejde og stor mulighed for supervision.   
 
Afdelingen deltager i studenterundervisningen for Københavns Universitet.   
 
Om forløbet   
Stillingen er opbygget således, at lægen starter med 9 måneder på Nordsjællands Hospital (Hillerød) efterfulgt af 3 måneder på centerafdeling (Herlev) primært mhp. stråleterapi.   
Der udformes en individuel uddannelsesplan, som sikrer kontinuerlig supervision, og at samtlige I-læge kompetencer, i relation til de 7 roller, opnås.   
 
Arbejdstilrettelæggelse    
Stillingen omfatter udelukkende dagfunktion, da for- og mellemvagtslaget dækkes af de medicinske afdelinger i aften/nattetimer. Onkologisk afdeling har selvstændigt bagvagtslag.    
Arbejdet i dagtiden er meget alsidigt - der er både stuegang, ambulatoriefunktion samt akutfunktion med håndtering af akutte onkologiske problemstillinger, endvidere er der mulighed for fokuseret ophold på palliativt afsnit. Det er gode muligheder for supervision af ældre kollegaer ved alle funktioner i sideløbende spor. Der vil være mulighed for at deltage i de tværfaglige konferencer samt supervision ved afdelingens psykolog.   
 
Undervisning   
 
- Formaliseret undervisning:   
Hver mandag og onsdag er det morgenundervisning, hvor lægerne skiftes til at undervise hinanden og fremlægge artikler (journalclub). Desuden bliver det inviteret jævnt eksterne undervisere fra andre specialer.    
 
- Konferencer:   
Der afholdes to daglige konferencer, hvor alle deltager: Morgenkonference (rapport fra sengeafdelingen samt fra kemoambulatoriet og ambulatoriet, præsentation af akutte problemstillinger). Middagskonference (gennemgang af problemstillinger fra stuegang). Læringsværdien af disse konferencer ses primært som præsentation af problem, overblik over forløb og visualisering af behandlingsstrategi.    
 
- Kurser:   
Der vil i forløbet være deltagelse i de almene kurser i Ledelse og Administration og Vejledning i klinikken, samt flere specialespecifikke kurser inden for onkologi og stråleterapi. Til disse kurser bevilges tjenestefrihed med løn og rejse/opholdsudgifter dækkes af afdelingen.   
 
- Der forventes mulighed for kongresdeltagelse.   
 
Vi forventer, at du   
- Arbejder professionelt og engageret med at udvikle dine kompetencer i forhold til alle 7 roller, som en kommende speciallæge skal mestre    
- Er engageret i egen videreuddannelse   
- Har humor og bidrager til et godt miljø   
 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Bolig kan om muligt stilles til rådighed.   
 
Ansøgningsfrist   
26. Oktober 2018 kl. 12.00   
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anna Andreeva tlf. 48 29 75 00 eller Ledende overlæge Thomas Broe 20120737  
 
Ansøgning samt CV sendes elektronisk via link på siden eller alternativt med post til:    
 
Ledende overlæge Thomas Broe   
Onkologisk& Palliativ Afdeling 0862    
Hillerød Hospital    
Dyrehavevej 29   
3400 Hillerød   
 
 
 
 
 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Thomas Broe Christensen
  thomas.broe.christensen@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  2000220-22-i-05
 • Speciale
  Almen medicin & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk onkologi & Radiologi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2019
 • Regionens jobnr.
  213978
 • Quick-nr.
  357397
 • Ansøgningsfrist
  26-10-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Thomas Broe Christensen
  thomas.broe.christensen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  2000220-22-i-05
 • Speciale
  Almen medicin & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk onkologi & Radiologi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2019
 • Regionens jobnr.
  213978
 • Quick-nr.
  357397
 • Ansøgningsfrist
  26-10-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Reservelæge til Onkologisk – Palliativ Afdeling – Hillerød Hospital & Herlev Hospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.