Jobbet "Fysioterapeut søges til Fysio- og Ergoterapien på Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut til fastansættelse. Stillingen er på 37 timer.  
 
Om jobbet 
Stillingen er i vores medicinske gruppe, som betjener hospitalets gastroenterologiske og medicinske afdelinger. Vi er en gruppe med 17 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. Vi har tilknyttet en udviklingsfysioterapeut i gruppen. 
 
Stillingen bliver primært tilknyttet de medicinske sengeafdelinger.  
 
Vi behandler en meget bred gruppe af medicinske og kirurgiske patienter, hvor mange ofte er svage og i et akut forløb. Arbejdet til denne stilling vil primært bestå af vurderinger og genoptræning af de indlagte patienter samt respirationsfysioterapi på sengeafsnit. Vi har fokus på at igangsætte relevant fysioterapeutisk genoptræning så tidligt som muligt under indlæggelsen. Her arbejder vi struktureret med Patient Empowerment, og i at gøre patienter så selvstændige som muligt og meget gerne inddrage de pårørende i dette.  
 
Foruden det daglige arbejde med at vurdere, genoptræne, behandle og igangsætte det videre genoptræningsforløb for de indlagte patienter, har vi også fokus på udvikling, der kan optimere behandlingen for patienterne. 
 
Hvis du har lyst til at være en del af vores afdeling, så kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads med en travl og udfordrende arbejdsdag inden for gruppens forskellige specialer og diagnoser, og hvor uddannelse og forskning er en del af Fysio- og Ergoterapiens samlede opgavevaretagelse. Du vil blive en del af et dynamisk team, hvor der er god stemning og tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger, der er gode til at lære fra sig. Vi har en Mentorordning som alle nye tilbydes at deltage i ud over introduktion til arbejdsopgaver via kollega og afdelingsterapeut. 
 
Dine kompetencer 
Vi har brug for fysioterapeuter, som kan prioritere arbejdsopgaverne i en travl arbejdsdag. Du kan arbejde selvstændigt, men også fungere i teams og skabe relationer. Du skaber samarbejde og relationer med mange forskellige mennesker; såvel patienter som på tværs af hele organisationen. Samtidig er du rummelig, initiativrig, arbejdsom og trives i en kompleks og afvekslende hverdag. Dit arbejde er præget af en professionel, effektiv og ansvarlig tilgang. Du trives med at have travlt og anvender klinisk ræsonnering i dit fysioterapeutiske arbejde. 
 
Du skal have mindst et års relevant fysioterapeutisk erfaring fra et hospital. Erfaring med træning af patienter på hjertehold kan være en fordel, da det kan blive en del af denne stilling.  
 
Weekendarbejde og aftenvagter må påregnes.  
 
Du kan læse mere om Amager-Hvidovre Hospitalets strategi på følgende link; Det handler om liv og hvis du vil vide mere om afdelingen, er linket her: Fysio-og Ergoterapien, HVH
 
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Region Hovedstaden, på Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling. 
 
Stillingen er på 37 timer og til besættelse fra d. 1. november 2018, eller snarest derefter.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
 
Ansøgningsprocedure
Ønsker du at høre mere om stillingenerne, så ring til afdelingsterapeut Robert-Jan Nienhuis, tlf. 36322257. Stillingsbeskrivelsen kan rekvireres hos robert-jan.nienhuis@regionh.dk 
 
Ansættelsesudvalg består af 4 personer fra vores afdeling.  
 
Ansøgningsfristen er d. 8. oktober kl. 8.00