Jobbet "Vi søger fysioterapeuter til De Særlige Pladser i Brønderslev, Psykiatrien i Region Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit for Særlige Pladser

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Vi søger fysioterapeuter til De Særlige Pladser i Brønderslev, et nyt psykiatrisk tilbud i Region Nordjylland
 
De særlige pladser i Brønderslev er nu i drift, og vi har brug for fysioterapeuter, som brænder for det psykiatriske felt og har lyst til at få indflydelse på behandlingsform og teamsamarbejde. 
 
Hvem er patienterne?
Det nye psykiatriske afsnit etableres som et lukket sengeafsnit med 16 pladser til særligt udsatte patienter med sigte på rehabilitering og misbrugsbehandling.
 
Patienterne har svære psykiatriske lidelser og ofte misbrug. Mange af patienterne vil tidligere have været igennem flere behandlingstilbud både regionalt og kommunalt. Derfor vil de have behov for en længerevarende rehabiliterende indlæggelse på 3 til 6 måneder, hvor formålet er at bidrage til stabilisering og genoptræning, så patienten bedst muligt kan mestre sin hverdag. Alle patienter henvises af kommunen, og indlægges efter eget ønske.
 
Det daglige behandlingsarbejde bliver tilrettelagt med et tværfagligt sigte således, at patienten oplever at få en intensiv og helhedsorienteret behandling. Du bliver en del af et hold bestående af sygeplejersker, socialpædagoger, psykolog, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, fysioterapeuter samt en overlæge og administrativt personale, hvorfor det er vigtigt, at du er indstillet på at samarbejde tværfagligt med andre faggrupper samtidig med, at du har mod og evne til at reflektere over egne kollegaers holdninger og handlinger.
 
Hvem er du?
Du er uddannet fysioterapeut, og har du psykiatrisk erfaring, gerne fra intensiv/lukket afsnit, eller lignende erfaring fra et bosted, vil det være et stort plus. Du kan agere i en hverdag med mange opgaver, og du går ikke på kompromis med kvaliteten eller serviceniveauet, selvom det indimellem går meget stærkt.
 
Vi forventer, at du varetager de funktioner og arbejdsopgaver, hvor det kræver en fysioterapeutisk intervention. Sammen med andre fysioterapeuter og øvrige tværfaglige personaler skal du med din faglige kompetence tilrettelægge og varetage intensive patientforløb for patienter, der primært har diagnoser inden for skizofrenispektret. På afsnittet vil du i tæt samarbejde med dine tværfaglige kollegaer bidrage til og facilitere relevant behandling med det formål at hjælpe patienterne med at finde de kropslige mestringsstrategier, der virker for dem under indlæggelsen og i deres hverdagsliv efterfølgende.
Du skal bl.a. kunne udføre individuel fysioterapeutisk undersøgelse og behandling målrettet den enkelte patients problemområder.
 
Behandlingsarbejdet vil foregå inden for rammen af en recovery forståelse, indeholdende blandt andet kognitiv misbrugsbehandling og anden psykologisk- og adfærdsbehandling.
 
Afsnittet får egen sportshal, eget træningskøkken og egen have. Vurdering og træning af hverdagsaktiviteter er opgaver du har erfaring med, og det falder dig naturligt at være sammen med patienterne om målrettet fysisk aktivitet i og udenfor afsnittet tilpasset den enkelte patients ressourcer og behov.
 
Du er vant til at tage ansvar og trives med stor selvstændighed i arbejdet. Du har en fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaverne, og du er indstillet på samarbejde tværfagligt med andre faggrupper om patientens behandling.
 
Som person er du psykisk robust og tillidsvækkende. Du er imødekommende over for såvel patienter som kolleger og ved, at et smil kan have afgørende betydning i flere situationer. Du er i øvrigt udstyret med en god portion humor og en positiv tilgang.
 
En unik mulighed
Til gengæld giver vi dig en unik mulighed for at være med til at etablere et helt nyt behandlingstilbud inden for psykiatrien, hvor du helt fra starten er en vigtig spiller på det hold, der skal opbygge en ny form for psykiatrisk afsnit.
 
Vi tilbyder dig at blive en del af et fagligt kompetent team, hvor vi tilsammen mestrer en bred vifte af kompetencer inden for det psykiatriske område. Vi garanterer en god sparring med dygtige kolleger i et spændende og alsidigt arbejdsmiljø, hvor du vil få stor indflydelse på din arbejdsdag.
 
Vi giver dig en grundig introduktion til jobbet, hvor du i de første uger af din ansættelse skal deltage et introduktionsforløb. Her skal du sammen med dine nye kollegaer både udvikle kompetencer og udarbejde struktur for afsnittets daglige virke.
 
Normering og organisering
Personalenormeringen vil samlet være ca. 40 medarbejdere.
 
Der vil være en gradvis ibrugtagen af pladserne, hvor vi forventer at etablere 12 pladser pr. 1. oktober for så at være i fuld drift med 16 pladser ultimo 2018.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen, og der vil forekomme skiftende arbejdstider.  
 
Vi forventer at besætte stillingerne pr. 1. december 2018. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst.
 
Det næste skridt
Hvis du finder jobbet interessant, så send din ansøgning med dokumentation for uddannelse samt CV via nedenstående link.
 
Har du lyst til at besøge os eller tale med os, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte leder Eivind Grepperud på mobil 24 84 02 29 eller e-mail: e.grepperud@rn.dk
eller ledende terapeut Rikke Petersen på mobil  22726986 eller e-mail: ripe@rn.dk
 
Ansøgningsfristen er den 2. oktober. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fra uge 40.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og du kan læse hele lovgrundlaget for de særlige pladser her ligesom du også er velkommen til at besøge vores hjemmeside