Jobbet "Afdelingslæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Vi søger en afdelingslæge i reumatologi med UL kompetencer ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) fra den 1. november 2018 eller snarest derefter. 
 
Arbejdssted er Rigshospitalet, Glostrup inklusiv udefunktion på Hillerød hospital, idet afdelingslægen vil have 2 dage på Hillerød om ugen med et elektivt reumatologisk inflammatorisk ambulatorium inkl. evt. UL funktion. 
 
Afdelingslægen indgår i afdelingens almindelige kliniske drift på Rigshospitalet, Glostrup med udefunktion, som beskrevet nedenfor og i stillingsbeskrivelsen (udkast kan rekvireres)  
 
Klinikkens organisation og arbejdsopgaver: 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) er Region Hovedstadens eneste reumatologiske afdeling/klinik og omfatter desuden en stor rygkirurgisk funktion, som betjener både Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
De reumatologiske opgaver varetages på flere udefunktioner og Rigshospitalets 2 matrikler. Den rygkirurgiske funktion varetages alene på Rigshospitalet, Glostrup. 
 
VRR på Rigshospitalet, Glostrup rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb. Afdelingen består af 2 sengeafsnit (et reumatologisk og et kirurgisk), en reumatologisk udredningsenhed, et rygseminar, et inflammatorisk ambulatorium med udefunktion på Hillerød hospital, en stor UL-funktion og et rygambulatorium. 
Foruden ovenstående varetager afdelingen den lægelige funktion på SANO Skælskør samt konferencer omkring grønlandske og færøske patienter. 
De forskellige patientforløb inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren. 
 
VRR Rigshospitalet, Glostrup er landets største reumatologiske funktion og varetager elektiv og subakut udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Syd og planlægningsområde Nord – begge Region Hovedstaden samt varetager akut udredning og behandling hos indlæggelseskrævende patienter med reumatologiske problemstillinger for hele Region Hovedstaden. 
 
Klinikken er samtidigt landets største rygkirurgiske funktion og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland. 
 
VRR Rigshospitalet, Glostrups drift varetages i et reumatologisk sengeafsnit med ca. 1250 udskrivninger årligt, et fælles ambulatorium med ca. 65.000 kontakter årligt, et kirurgisk sengeafsnit med ca. 2500 udskrivninger årligt og en operationsgang med ca. 2100 operationer årligt. 
Såvel forskningsmæssigt som klinisk er der fokus på RA, spondylartritis, uveitis, artritis urica og billeddiagnostik i relation her til foruden håndteringen af akutte rygproblemer og rygforløbsprogrammer. 
Desuden foregår der en betydelig forskning. Aktuelt er der tilknyttet 2 professorer, og et større antal post doc og PhD-studerende indenfor såvel det læge- som sygeplejefaglige område. 
Afdelingen er hjemsted for Danbio, Copspine og Dansk Reuma Biobank og vi har derfor stort fokus på implementering og løbende udvikling af disse værktøjer 
På Rigshospitalet, Glostrup foregår der studenterundervisning ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre og der er 8 uddannelsesstillinger indenfor reumatologien 
Klinikken rummer derfor helt unikke muligheder for læring, idet du til dagligt vil være omgivet af kollegaer med høj faglig ekspertise indenfor stort set alle facetter af specialet. 
 
Vi tilbyder i relation til din ansættelse:
Et multifacetteret lærings- samt dynamisk, innovativt arbejdsmiljø  
Fokus på uddannelse, udvikling og forskningsaktiviteter  
Spændende og afvekslende opgaver med tværsektoriel kontaktflade  
Dygtige og engagerede kolleger  
En åben dør politik, hvor det er en forventning at søge råd og sparring 
Mulighed for at udvikle sig målrettet indenfor de 7 lægeroller og kvalificere sig som overlæge 
Et grundigt introduktionsprogram over 7 dage 
 
Vi forventer i relation til din ansættelse: 
At du er punktlig og flittig 
At du optræder som rollemodel 
At du er opsøgende. 
At du hele tiden søger at dygtiggøre dig 
At du lærer at forstå den komplekse organisation, som du er ansat i. 
 
Kvalifikationer: 
Stillingen ønskes besat med speciallæge i reumatologi med bred reumatologisk baggrund og UL erfaring på et niveau, der giver mulighed for selvstændig sonografisk reumatologisk diagnosticering. 
 
Arbejdsforhold:
Afdelingslægen skal tage initiativ til udvikling og forskning inden for afdelingens interesseområder og deltage aktivt i uddannelsen af de yngre læger. 
Afdelingslægen skal 2 af ugens dage varetage et elektivt reumatologisk inflammatorisk ambulatorium på Hillerød Hospital med forventet UL funktion. 
 
Vagtforpligtelse:
Der er en døgndækkende beredskabsvagt (telefonvagt) samt stuegangsfunktion på lørdage og enkelte helligdage. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til funktionsansvarlig overlæge Jens Lykkegaard (4012 4026) eller email: jens.joergen.lykkegaard@regionh.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst. 
 
Glostrup Hospital og Hillerød Hospital er røgfrit. Rygning tillades ikke på hospitalernes område. 
 
Ansøgning:
Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer. 
Ansøgning i stiles til Funktionsledelsen Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Valdemar Hansensvej 13, Rødopgang, 9. sal, VRR29, 2600 Glostrup.  
Ansøgningen skal være hospitalet i hænde senest den mandag d. 26. oktober 2018 kl. 12;00. 
Det forventes, at der kaldes til samtale onsdag d. 31. oktober 2018 fra kl. 10;00, men ændringer kan forekomme.