Jobbet "1-2 Overlæger / Afdelingslæger til FACT Team på Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro ved Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Strandboulevarden 96, København Ø [2100] København

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center København (PCK), Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret.  
 
Vi søger 1-2 Overlæger / Afdelingslæge til en ledig stilling ved vores nye FACT team (Flexibel Assertive Community Treatment). Vi er godt i gang med omstilling fra DPC og OP til at arbejde efter FACT modellen. Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt herefter. 
 
Den regionale psykiatri er ansvarlig for det psykiatriske behandlingstilbud i et optageområde på ca. 115.000 personer i Indre By og på Østerbro. FACT team Indre By og Østerbro har til huse i et fælles center beliggende i dejlige lokaler på Strandboulevarden 96. Der er cirka 50 medarbejdere, og vi har til stadighed knap 700 patienter i behandling. 
 
Vi tilbyder en dynamisk, udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på et højt niveau. Centeret behandler primært patienter med skizofreni, skizotypi, bipolar lidelse og sværere personlighedsforstyrrelse og med behov for en tværfaglig behandlingsindsats. 
 
Behandlingsforløbene tilrettelægges individuelt og omfatter som oftest kontaktperson og læge, men nogle patienter deltager også i behandlingsgrupper eksempelvis psykoedukation. 
Der er tæt samarbejde med såvel egne fagfæller som de øvrige faggrupper.  
 
Det kliniske personale på centeret består foruden læger af psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere. Der holdes daglige møder i FACT team og ugentligt behandlingskonference med deltagelse af alle behandlere.  
 
Der er gode muligheder for tilknytning til forskningsmiljø efter interesse og på sigt med forskningsdag. 
 
Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med speciallæge i psykiatri med lyst til samarbejde og med bred klinisk erfaring og interesse for diagnostik, visitation og behandlingskontinuitet. 
PCK er en universitetsafdeling og varetager derfor undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer. Forskningserfaring, akademisk interesse og psykoterapeutisk erfaring vil være en fordel. 
 
Fakta om Psykiatrisk Center København 
PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg Hospital-, Frederiksberg Hospital- og Gentofte Hospitals matriklen samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. 
 
PCK har ca. 950 årsværk, 191 senge, ca. 100.000 ambulante kontakter og 7.500 skadestuebesøg årligt. De fire bydelsrettede afdelinger har en fælles akutmodtageafdeling, der inkluderer en psykiatrisk skadestue, som behandler patienter fra hele centrets optageområde. 
 
Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat fem professorer. Forskningen på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. 
 
Yderligere information om centeret kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk 
 
Overlægen indgår i Speciallæge-i-Front (SIF) tjenesten på PCK. Overlægen indgår aktuelt ikke i bagvagtsfunktionen. Der er mange overlæger ansat på PCK, og antallet af SIF-tjenester er derfor beskedent, svarende til cirka 1 om måneden, og der er derfor høj grad af tilstedeværelse i den ambulante funktion. 
Der vil ved vurdering af ansøgere blive lagt vægt på klinisk erfaring, evt. forskningserfaring og forskningsinteresse. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinikchef Birte Smidt på tlf.nr.: 26 64 88 22 er på mail: birte.smidt@regionh.dk eller til ledende Overlæge Hanne Vibe Hansen på tlf. nr.: 38 64 46 01 eller på mail: hanne.vibe.hansen@regionh.dk 
 
Ansøgning 
Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af ansøgeren ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetence områder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. 
 
Ansøgningen bedes bilagt CVsamt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 5. oktober 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 41/43.