Jobbet "Overlæge/afdelingslæge v. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
 
Ved Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, er en stilling som overlæge/afdelingslæge ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital er den eneste arbejdsmedicinske afdeling i Region Hovedstaden. Afdelingen varetager ambulant udredning af patienter med arbejdsrelaterede helbredsgener, forskning og udvikling samt præ- og postgraduat undervisning. Afdelingen deltager i arbejde i Giftlinjen, som er en højt specialiseret funktion. Herudover har afdelingen asbestoseudredning og udredning i klimakammer som højtspecialiserede funktioner. Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø ledet af afdelingens professor. Afdelingen har ca. 50 ansatte, heraf 10 overlæger, 8 uddannelseslæger, 3 psykologer (som varetager stressreduktionsbehandling), 8-10 ph.d.-studerende, post doc’s, statistiker samt et velfungerende sekretariat med en sekretariatsleder, der tillige har det budget- og regnskabsmæssige ansvar. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i arbejdsmedicin. 
 
Kvalifikationer: 
  • Speciallæge i arbejdsmedicin 
  • Bred uddannelse og erfaring inden for det arbejdsmedicinske område 
  • Bred klinisk erfaring 
  • Forskningserfaring  
  • Kendskab til den akutte toksikologi en fordel 
Der lægges vægt på, at man er fagligt engageret, resultat- og udviklingsorienteret, åben, empatisk og har gode samarbejdsevner. 
 
Vi kan tilbyde dig: 
  • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværfaglig kontaktflade både internt og eksternt 
  • Fagligt samarbejde på tværs i afdelingen 
  • Dygtige og engagerede kollegaer 
  • Godt forskningsmiljø 
Stillingen er vagtfri.  
 
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i den nye speciallægeordning, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden”.  
 
Løn og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jane Frølund Thomsen, tlf. 38635569, mobil 25146210. 
 
Ansøgning bilagt CV og speciallægeautorisation sendes på nedenstående link. 
Ansøgningsfrist 28. september 2018 kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler 10. oktober om eftermiddagen.