Jobbet "Radiografer søges til Aarhus Universitetshospital, Røntgen og Skanning" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Vi har ledige radiografstillinger til besættelse fra den 1. november 2018 eller efter aftale.
Stillingerne er på 37 timer pr. uge med deltagelse i vagttjeneste efter endt oplæring.

Vi søger radiografer, der arbejder selvstændigt med de radiograffaglige opgaver, der kan
bidrage aktiv til vores forbedringskultur og sætter pris på indflydelse, fleksibilitet og udvikling. Du skal kunne lide at arbejde i mindre højtspecialiserede teams med høj faglig kvalitet i et tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper.

desuden forventer vi af dig, at du har
  • dansk autorisation som radiograf
  • praktisk erfaring eller sidste nye teoretisk viden inde for afstittenes modaliteter
  • lyst og interesse for faglig og personlig udvikling
  • høj faglig engagement med fokus på kvalitet og det gode patient forløb

I dag er Røntgen og Skanning geografisk beliggende på to matrikler i Aarhus. Forår 2019 vil Røntgen og Skanning bestå af 8 afsnit, placeret i den Nord-, Øst- og sydlige del på Aarhus Universitetshospitalet i Skejby.

Røntgen og Skanning har i alt 400 ansatte, hvoraf 220 er radiografer eller røntgen-sygeplejersker. Vi udfører ca. 350.000 undersøgelser om året.

Vores vision, er at tilhøre eliten for radiologiske ydelser på et Universitetshospital og vi ønsker at være patienters og de fagprofessionelles, sikre valg. Radiograffaglig forskning og udvikling vil indgå som en naturlig del af din hverdag på afdelingen.

Hvert afsnit drifter i dag- og aftentid, mens nattevagten i løbet af 2019 samles i akutmodtagelsen i Nord, som en fælles vagtdækning. Vagtstrukturen er bygget op af et vagtrul på 12 uger, 3 holds skift og lidt varierende mødetider. Den almindelige arbejdstid vil på dagvagter være i tidsrummet kl. 7.20 – 16.00, aftenvagter/drift kl.15.40 - 23.40 og nattevagt kl. 23.30-07.30.

Vi har et veltilrettelagt og individuel introduktions-/oplæringsprogram.

Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.

I følgende afsnit har vi ledige radiografstillinger

Afsnit 4-5 (Hjerte, lunge, barn)
Afsnittet varetager hovedsagligt radiologisk diagnostik og behandling af både indlagte og ambulante patienter fra afdelingerne for Børn og Unge, Kvindesygdomme og Fødsler, Hjerte-/lunge-/karkirurgi, Hjertesygdomme, Afdelingen for Lungesygdomme og Infektionssygdomme.

Afsnit 7 (Kirurgisk og Medicinsk)
Afsnittet varetager hovedsagligt radiologisk diagnostik og behandling af både indlagte og ambulante patienter fra afdelingerne for Urinvejskirurgi, Nyremedicin, Hud og kønssygdomme, led og Bindevævssygdomme, Mave-/Tarmkirurgi, Lever-/Mave –og Tarmsygdomme.

Begge afsnit drifter følgende modaliteter
CT-skanner, DR-rum, Gennemlysningsrum, Interventionsrum, UL-skanning samt modaliteter på operation- og intensivafsnit.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Afsnit 4-5 Afdelingsradiograf Bente Nikolajsen bentniko@rm.dk
Afsnit 7 Afdelingssygeplejerske Betina Astrup betiastr@rm.dk
Tillidsrepræsentant for radiograferne Egon Møller egonmoel@rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Ansøgningsfrist er tirsdag den 21. oktober 2018. Samtaler afholdes først i uge 43, 2018.

Det er vigtigt, at du i ansøgningen tilkendegiver hvilket afsnit du ønsker som din fremtidige arbejdsplads og vi ser gerne, at du i din ansøgning uddyber dine kliniske interesse områder.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.