Jobbet "Fysioterapeut søges til vikariat i Fysio- og Ergoterapien på Hvidovre Hospital AHH" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer indenfor det gynækologiske og obstetriske speciale på et akuthospital?  Så er denne stilling fra 1.januar 2019 noget for dig. 
 
Om jobbet 
Den fysioterapeutiske intervention i det gynækologiske og obstetriske område er orienteret mod kvinder i deres graviditet og efterfødselsforløb samt gynækologiske og gastrokirurgiske patienter med komplekse problemer i relation til bækkenbunden og underlivet.  
 
Størstedelen af tiden vil du arbejde selvstændigt såvel i mono- som i tværfaglige relationer. Kerneopgaverne indenfor specialet retter sig mod vurdering, behandling og genoptræning såvel af indlagte som ambulante patienter. Gennem et tæt samarbejde med patienten om den konkrete problemstilling, forsøger vi at medvirke til at fremme patientens empowerment og styrker deres egne ressourcer.  
 
Dine kompetencer 
Du skal have erfaring som fysioterapeut i mindst 2 år og skal have erfaring med at arbejdet med det gynækologiske og obstetriskes område. Vi forventer, at du skal arbejde selvstændigt og er god til at skabe en professionel relation med patienterne. Dit arbejde er præget af ansvarlighed og samvittighed, og du evner at samarbejde og skabe relationer med mange forskellige mennesker på tværs af hele organisationen. Samtidig er du initiativrig og trives i en kompleks og ofte uforudsigelig hverdag, hvor vi har travlt. 
 
Endelig er du ansvarlig for, til stadighed at opdatere din faglige viden samt at være interesseret i aktivt at indgå i udvikling og implementering af såvel evidensbasseret viden som Best Practice indenfor specialet. 
 
Vi søger en fysioterapeut, der 
  • har erfaring med vurdering og genoptræning af patienter med obstetriske, gynækologiske problemstilling.  
  • har kendskab til undersøgelse, test og observationer af patienter med gynækologiske og obstetriske lidelser og anvender klinisk ræsonnering i den professionelle hverdag. 
  • gerne vil indgå i udredning og behandling af patienter med disse problematikker i tætte tværfaglige relationer og med patient inddragelse i højsæde. 
 
Den pædiatriske og gynækologiske speciale gruppe indgår i den samlede Fysio- og Ergoterapi med fælles afdelingsledelse. Du vil indgå i en medarbejdergruppe bestående af 11 fysio- og ergoterapeuter, hvoraf 3 fysioterapeuterne arbejder med gynækologi og obstetrik.  
 
Du vil få introduktion og nødvendig oplæring, som giver dig kompetencer i forhold til arbejdsopgaverne og dokumentationsarbejde i Sundhedsplatformen. Du vil efter oplæring også skulle indgå i weekendarbejde med alm fysioterapeutiske arbejdsopgaver på et akut hospital.  
 
Stillingen er på 25 timer ugentligt og ledig fra 1. januar 2019 til 30. november 2019   
 
Løn og ansættelse følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte Afdelingsterapeut for det Pædiatrisk -, Gynækologisk-, og voksen Ort. Kir. amb Ergoterapeutiske område, Helle Worch Sørensen på tlf. 3862 6263 / 3862 3234 eller pr. mail Helle.Soerensen.01@regionh.dk.
 
Ansøgningsfrist 7. november 2018 kl 12.00. Samtaler vil finde sted d. 14. november 2018