Jobbet "Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Neurocenter Børn og Unge søger specialeansvarlig fysioterapeut til højt specialiseret neurorehabilitering" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Da vores specialeansvarlige har søgt nye udfordringer søger vi en specialeansvarlig fysioterapeut på 37t pr. uge. Stillingen har en fordeling på 1/3 i funktionen som specialeansvarlig og 2/3 som klinisk/menig fysioterapeut. Stillingen er ledig pr. 1. decmber 2018 eller snarest herefter. Vagtfordelingen er dag- og aftenvagter samt weekendvagter.

Neurocenter Børn og Unge er et spændende og udfordrende afsnit hvor vi rehabiliterer børn og unge, som har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver en højtspecialiseret neurorehabiliteringsindsats. Vi modtager patienter med meget komplekse problemstillinger direkte fra akutsygehuset, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes. Vi lægger stor vægt på brobygning til vores samarbejdspartnere, når udskrivelsen af barnet/den unge påbegyndes.

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger, som kræver en høj grad af specifik viden i forhold til den ergoterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering. Forældrene er oftest medindlagt og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge. Derfor er forældre-/pårørendesamarbejdet en vigtig del af vores arbejde.

Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 50 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog og socialrådgiver, som alle er tilknyttet klinikken. Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i team omkring det enkelte barn og vores fælles referenceramme er ICF.

Udover ansvar for de monofaglige opgaver som fysioterapeut vil dit fokus være på den neuropædagogiske strategi og tilgang til barnet/den unge i forhold til den fysioterapeutiske intervention. Det kan f.eks. være en særlig tilgang ved svære kognitive problemer og agiteret adfærd, som bland andet ses ved PTA (posttraumatisk amnesi).

Som specialeansvarlig fysioterapeut i afsnittet/Hammel Neurocenter er det væsentligt at du;
 • Har erfaring inden for neurorehabilitering, gerne inden for børn og unge området
 • Tager et medansvar i at udvikle neurorehabiliterende fysioterapi, herunder undersøgelse og behandling, samt (med-)ansvarlig for implementering af evidensbaseret viden i den kliniske praksis.
 • Medvirker i afdækning af og prioritering af områder i forhold til kvalitetsudvikling og forskningsaktivitet i samarbejde med faglige ledere, kliniske kvalitetsudviklere, forsknings- og udviklingspersoner
 • Tager (med-)ansvar i at "sætte retning" for de kliniske medarbejdere.
 • Er medansvarlig i at skabe sammenhæng for de kliniske medarbejdere i forhold til mission, vision, strategi og værdier på RHN.
 • Lyst til at formidle neurorehabiliterende fysioterapi, både nationalt og internationalt
 • Medvirker til at udvikle den mono- og tværfaglige dokumentation på RHN.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har gode kommunikative og relationelle kompetencer
 • Har erfaring med mødeledelse
 • Har klinisk erfaring med børn, unge, familier og pårørende
Du samarbejder med de øvrige specialeansvarlige, både mono- og tværfagligt, i afsnittet samt på Hammel Neurocenter. Der er i afsnittet ansat hhv. en specialeansvarlig ergoterapeut og sygeplejerske som bliver dine tætte samarbejdspartnere. Din funktion som specialeansvarlig defineres i tæt samarbejde med Ledende terapeut i afsnittet.

Stillingen som fysioterapeut med specialeansvarlig funktion er en spændende og udviklende stilling med det ene ben plantet i det kliniske felt og det andet i sparring og udvikling af høj faglig kvalitet i neurorehabilitering.

Der kan hentes en stillings- og funktionsbeskrivelse her: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/contentassets/60789e1a283e46b3919dbdb111b13e9f/specialeansvarlig-fysioterapeut.pdf

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afsnitsleder/overfysioterapeut Chris Hartmann tlf. 7841 9239 eller
afsnitsleder/afdelingssygeplejerske Beth Selmer tlf. 7841 9340.

Din ansøgning
Din motiverede ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 21. oktober 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 24. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale