Jobbet "Fysioterapeut til specialiseret psykiatrisk afsnit med interesse for forskning" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd Q - Sengeafsnit Q1

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Fysioterapeut til specialiseret psykiatrisk afsnit med interesse for deltagelse i forskningsprojekt, AUH, Psykiatrien.

Nye rammer, ny normering , nyt navn, nyt kapitel  - og en helt unik mulighed for at blive en del af det kommende sengeafsnit 5 (nuværende afdeling Q1).
Vi søger en fysioterapeut til fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse senest d. 1.12.2018.

Afsnit Q1 er et skærmet specialiseret afsnit med plads til 17 patienter. I forbindelse med udflytningen til AUH, Psykiatrien i Skejby i november 2018 udvider vi vores kapacitet til 24 senge og skifter navn til Sengeafsnit 5.

Vores speciale er patienter med affektive lidelser – hovedsagligt patienter med unipolar depression, personlighedsforstyrrelser og selvskade. Afsnittet er kendetegnet ved høj faglighed, godt kollegaskab og stor mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi tror på, at god behandling forebygger tvang, hvorfor uddannelse af medarbejdere og fokus på forskning er blandt vores højeste prioriteringer, således at vi altid er i stand til at tilbyde vores patienter den nyeste og bedste behandling.

I denne forbindelse er vi aktuelt ved at planlægge et forskningsprojekt omhandlende fysioterapi til svært selvskadende patienter. Det er ønsket, at ansøgere til denne stilling ønsker at deltage i dette forskningsprojekt som primær udfører af interventioner og dataindsamler. Dette vil være i tæt samarbejde med projektets ansvarlige og afsnittets øvrige personale. Udover deltagelse i projektet indebærer dette job fysioterapi til afsnittets øvrige patienter. Fordelingen vil være ca. 20 timer til "almindelige" fysioterapeutiske arbejdsopgaver og ca. 17 timer til projektarbejde.

Det daglige arbejde sker i tæt tværfagligt samarbejde med plejepersonale, læger og psykologer. Det fysioterapeutiske arbejde omfatter udredning og behandling inden for kropsterapi, somatisk fysioterapi, nedbringelse af tvang, superviseret fysisk aktivitet samt forebyggelse og sundhedsfremme individuelt såvel som i gruppe. Derudover vil du blive optrænet til – og skulle indgå i alarmsituationer. Det kan blive aktuelt med aftenvagter og weekendarbejde. Som en del af Århus Universitetshospital har vi fokus på faglig udvikling, kvalitetssikring, forskning, undervisning og formidling.

Vi søger en fysioterapeut der:
 • Har erfaring med og/eller interesse for målgruppen - gerne med kendskab til B-BAT
 • Har fagligt engagement og interesse for udvikling af fysioterapeutiske kompetencer i psykiatrien
 • Har lyst til både at samarbejde og arbejde selvstændigt
 • Er i stand til at sætte grænser på hensigtsmæssig vis og fungerer i en omstillelig hverdag
 • Vil indgå konstruktivt i såvel det mono- som tværfaglige samarbejde
 • Er åben og kan kommunikere tydeligt
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med:
 • Fokus på inddragelse af patienter og pårørende
 • Individuelt introduktionsprogram
 • Et miljø som medfører faglig og personlig udvikling
 • Engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • Mulighed for at præge dagligdagen
 • Planlagt supervision
 • Mentorordning
Der er ansat 4 fysioterapeuter på sengeafsnit i Q, og din nærmeste leder er afdelings sygeplejerske Hanne Holm.

Ansøgningsfrist i uge 42 d. 21.10.2018. Samtaler forventes afholdt i uge 43.
Kontakt evt. afdelingssygeplejerske Hanne Holm på tlf. 21 69 43 36 eller klinisk underviser i fysioterapeut Birgit L. Clemmensen på tlf: 20 16 74 27 for yderligere oplysninger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale