Jobbet "Fysioterapeut søges til sengeafsnit P1, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P1

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Fysioterapeut søges til velfungerende psykiatrisk afsnit!
 
P1 søger 1 fysioterapeut i fast  stilling 30 timer pr 1. december 2018 eller efter aftale.
Der er tale om en stilling med arbejde her 2. weekend, og blandede dag og aftenvagter.
 
Om Sengeafsnit P1
Vi brænder for vores patienter og for vores specialer! Vi har at gøre med en varieret og udfordrende patientgruppe som kræver, at personalet arbejder på et højt specialiseret niveau. Vi kan love dig, at ikke 2 arbejdsdage vil være ens, gode kolleger med masser af humor, fokus på sikkerhed i arbejdet og stor faglighed.
 
P1 er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter og P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Pleje og behandling tilrettelægges tværfagligt og individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
Afsnittets ledelse består af en overlæge og 2 afdelingssygeplejersker. I afsnittet er der bl.a. ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut specialpsykolog og læger.
 
Der vil være mange varierende opgaver i løbet af en dag, og miljøterapi og nedbringelse af tvang er i fokus.
Samtidig med at vi implementerer Safewards, er vi ved at forberede udflytningen til Skejby, hvilket er en meget spændende proces.
Som fysioterapeut i P1 er der mulighed for at få indflydelse på fremtidens psykiatri, idet vi befinder os i en tid med mange spændende udfordringer og forandringer. Vores dage kan se meget forskellige ud, men har en struktur som gør, at man kan arbejde fokuseret i et dynamisk og nogle gange kaotisk miljø, hvor vi rummer meget syge patienter.
 
For at sikre, at du kommer godt ind i arbejdet og afsnittet og kommer til at lære dine nye kolleger godt at kende, har vi et omfattende introduktionsprogram. Der er kurser i konflikthåndtering og deeskalering, så man er rustet til at varetage plejen og af vores patienter. Vi har et godt tværfagligt miljø, hvor alle faggrupper indgår i et behandlerteam omkring patienten, og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode behandling. P1 arbejder målrettet på at opnå sammenhængende patientforløb, hvilket kræver samarbejdskompetencer og kommunikative evner. Vores gode patientforløb er med til at give os arbejdsglæde, hvilket er med til at understøtte det gode respektfulde samarbejde mellem læger og plejepersonale.
 
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Blandende vagter og vagt hver anden weekend.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konst. souschef Nina Medelby på 7847 1426 eller overlæge Peter Møller Andersen 7847 1691. Ansøgningsfrist er 26/10-2018 kl. 12.00 og ansættelsessamtaler afholdes  30/10-18.
  
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale