Jobbet "Koordinering, oplæring, vagtplanlægning og hygiejne" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Har du interesse og kvalifikation for et eller flere af ovenstående områder?

Så er det dig vi leder efter, som vores sygeplejerske med funktion som specialeansvarlig.

Vi tilbyder dig en spændende stilling på en arbejdsplads med fokus på udvikling i et rart arbejdsmiljø.

Vi søger pr. 1. januar 2019 eller efter aftale en til to kompetente og engagerede sygeplejersker med funktion som specialeansvarlig. Stillingen er fast, placeret primært i dagtid og med et timeantal på mellem 32-37 timer pr. uge.

Sterilcentralen (STC) varetager opgaver med genbehandling af kirurgiske instrumenter og vores primære samarbejdspartner er de operationsafdelinger, der i dag ligger på Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby. I forbindelse med samling af AUH under fælles tag i Skejby skal STC fremover varetage genbehandlingsopgaven for samtlige kirurgiske specialer i takt med udflytningen af alle afdelinger. Som specialeansvarlig sygeplejerske i STC er man en del af et team af specialeansvarlige sygeplejersker, hvor opgaverne løses i tæt samarbejde, samtidig med, at man har ansvar for egne specialer og ansvarsområder.

Arbejdsområder
 • overordnede koordinerende opgaver i forhold til den daglige produktion, ansvarlig for tilrettelæggelse af oplæringsforløb for nyansatte, faglig udvikling af såvel nyt som eksisterende personale, opgaver i forbindelse med vagtplanlægning og registrering
 • vagtplanlægning og daglig koordinering af personaleressourcer
 • planlægning af introduktionsprogrammer for nyansatte
 • planlægning af oplæring og udvikling for personale inden for nye specialer
 • tilrettelæggelse og afvikling af elektroniske audit på ”Do Best”
 • overordnet ansvarlig for tilrettelægge og udførelse af hygiejnetiltag

Klassiske, specialeansvarlige opgaver som                                                                          
 • direkte kontaktperson og bindeled mellem STC og et eller et par operationsafsnit
 • planlægning og klargøring af låneinstrumenter
 • samarbejde med afdelinger og repræsentanter
 • vurdering af instrumenter, der skal til reparation, slibning mv.
 • ansvarlig for løbende at erhverve og formidle nyeste viden fra møder, kurser mv. internt som eksternt inden for eget speciale(er). Herunder planlægge relevant undervisning i forbindelse med nye instrumenter

Kvalifikatione
 • autoriseret sygeplejerske erfaring fra operationsafdeling og eller genbehandlingsenhed foretrækkes, men er ikke et krav
 • kan kommunikere med alle faggrupper og samarbejdspartnere både internt og eksternt i både skrift og tale og har organisatorisk forståelse
 • skal kunne fungere og arbejde i teams og samtidig have en høj grad af selvstændighed
 • skal kunne arbejde i en organisation præget af travlhed og mange bolde i luften, uforudsigelighed og kontinuerlige forandringer – og samtidig have en positiv indstilling, der bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • har fokus på kvalitet og bred forståelse for hygiejne og hygiejniske principper
 • er innovativ og indstillet på at bidrage til de forandringer, afdelingen står overfor
 • har fokus på egen faglig og personlig udvikling og for at holde sig opdateret i forhold til gældende viden, evidens og korrekt praksis  
 
Vi tilbyder 
En spændende og udfordrende hverdag, hvor du selv er med til at forme vejen sammen med vores engagerede og dedikerede medarbejdere inden for forskellige faggrupper.

Vi består af godt 60 medarbejdere på tværs af sterilproduktion. Som arbejdsplads er vi præget af stor fokus på høj faglighed, kvalitet og den enkeltes kompetenceudvikling. Vi har et godt socialt arbejdsmiljø med en åben og afslappet omgangstone med god mulighed for kollegial og ledelsesmæssig sparring.

Er din force mere koordinatorrollen fremfor oplæring eller omvendt, finder vi sammen det fokus, hvor du føler dig stærkest.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingssygeplejerske Rikke Handlos Olesen på rikole@rm.dk eller på 2462 1561.

Yderligere info om AUH kan ses her.

Ansøgningsfrist søndag den 4. november 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 46 (mandag den 12. november).Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.