Jobbet "Sygeplejersker søges til kolorektal kirurgisk sengeafsnit K1" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Det er med stor glæde at meddele, at vi efter 9 måneders tålmodighed, gode indsatser med rekruttering og oplæring, nu har genåbnet K1. Vi har stadig flere på barsel, men kan nu tilbyde en helt unik mulighed for at blive en del af et lille sengeafsnit med plads til 7-9 senge. Vi åbnede 24. september og er stadig i gang med at finde os til rette, skabe ny kultur og fællesskaber. Kom og vær med fra start, og deltag i vores fortsatte rejse mod et stadigt bedre arbejdsmiljø, et refleksivt læringsmiljø hvor faglighed dyrkes og hvor vi sammen lægger planer for vores kerneområde og fælles fremtid. Vi har et højt ambitionsniveau og har en ledelse, der står bag os. 
 
Specialet er hovedsagelig cancer-pakkeforløb med patienter, der indlægges til operation for tyktarmskræft. Vi har primært elektive forløb, men tager også akutte patienter med nyanlagt stomi. Faglige nøgleord er instrumentel sygepleje, mestring i livet med stomi, væske- og ernæringsterapi, smertebehandling, helhedsorienteret sygepleje. Vi samarbejder tæt med vores kirurgiske palliationssygeplejersker, fysioterapeut og primær sektor. Desuden er vi i hverdagen tæt forbundet med vores stomiambulatorium, og har netop opstartet sygeplejefaglige stomi-konferencer.  
 
Vi arbejder for at genskabe vores høje faglighed – her er sat fokus på at styrke vores kompetencer i SP, fælles sprog og dokumentation, samt vi arbejder evidens- og forskningsbaseret med behandlingsprogrammer og VIP.  
 
Vores lille enhed er midlertidig. Vi er normeret til 16 senge, så vi har vokseværk og har det næste års tid fokus på oplæring og kompetenceudvikling af medarbejdere, mens vi venter på ombygninger.  
 
Vi har fået en opnormering, der understøtter rammer for oplæring, udvikling og tryghed. Vi har et veltilrettelagt uddannelsesprogram, som vores tre kliniske sygeplejersker med specialfunktion gennemgår med hver eneste medarbejder.  Vi har etableret en præ- og postgraduat enhed i afsnittet, der skal skabe sammenhæng mellem studieunit for studerende og læringsunit for nyansatte, herunder fælles tilgang til metodik, didaktik og teori. 
 
Vi har et tæt samarbejde med vores nabosengeafsnit, der har speciale i øvre mave-tarm sygdomme. De modtager udvalgte patientforløb, vi ikke nuværende har kapacitet til. Vi hjælpes dagligt i forhold til visitation, vores læger går stuegang på begge afsnit, samt vi deles om fysiske faciliteter – og så har vi gennem måneder opbygget et socialt fællesskab med aktiviteter både i arbejde og fritid.  
 
Sengeafsnit K1 hører under Abdominalcenter K, der rummer både kirurgisk og medicinsk sengeafsnit, eget modtageafsnit, eget operationsafsnit og endoskopiafsnit, diagnostisk enhed og ambulatorier samt egen forskningsenhed.   
 
Uanset om du er nyuddannet eller erfaren tilrettelægges oplæring efter fast program med individuelle hensyn. Vi arbejder med mange af sygeplejens facetter (elektiv, akut, kritisk, kompleks sygepleje) og ud fra alle dimensioner. Bispebjerg Hospital er i gang med udvikling af ny Sygeplejefaglig Strategi.  
 
Vi forventer af vores kommende kollega: 
  • Du har lyst til at arbejde i et speciale med tarmkræft, der veksler mellem gode og triste forløb 
  • Du drives af faglig nysgerrighed, du kan bidrage med undren og indgå i læringsfællesskaber 
  • Du trives med at arbejde metodisk og struktureret 
  • Du er en positiv person med omtanke, overskud og godt humør – vi passer på hinanden 
  •  
Ansættelsesvilkår 
Ansættelse pr. 1.december eller efter aftale. Du ansættes mellem 32-37 timer, skiftende vagter, weekendvagt hv. 3 uge i 8 timers vagt. Løn efter gældende overenskomst for basissygeplejersker. Erfaring i specialet honoreres med tillæg. Nyuddannede tilbydes kurset Godt på vej i Sygeplejen. I Abdominalcenter K tilbydes mulighed for kirurgisk efteruddannelse og intermediær efteruddannelse ved min. 2 års erfaring. 
 
Du er velkommen at kontakte afdelingssygeplejerske Louise Øster Hyltoft på 2911 7589 eller louise.christine.hyltoft@regionh.dk hvis du vil besøge vores afsnit eller høre mere. 
 
Ansøgningsfrist 26.10.2018 kl.12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 44