Jobbet "Overlæge ved Ambulatorium for Mani og Depression, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd Q - Tværgående adm.

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Overlæge ved Ambulatorium for Mani og Depression (AMD), ECT Team, Afd. Q, AUH Risskov
Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.03 2019 eller snarest muligt.

Afdeling Q
Afdeling for Depression og Angst – er en del af AUH Risskov. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser indenfor det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på 5 sengeafsnit, et akutteam og 3 store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø, og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.
 
Faglig udvikling og forskning
Afdeling Q skal til november 2018 sammen med de øvrige psykiatriske afdelinger på Risskov flytte til Skejby og vil herefter hedde AUH Psykiatri.
I forbindelse med forberedelserne til udflytningen har Psykiatriledelsen sammen med afdelingerne sat ekstra fokus på en styrkelse af vores faglige og forskningsmæssige profil.  Der er lavet en fælles udviklingsplan for dette arbejde. Link til udviklingsplanen HER.
I afdeling Q er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning, idet vi har fået tilknyttet en professor, og desuden har fastansat en statistiker og forskningsfarmaceut med henblik på en styrkelse af tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette deltidsstillinger med en forskningsdag ugentligt og i perioder mere.
 
Ambulatorium for Mani og Depression
AMD er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og på hovedfunktions- (HF)såvel som regionsfunktions-niveau (RF). AMD omfatter desuden en Udredningsenhed, et SATS-team (Collaborative care), samt et ECT-afsnit.
Som del af den nævnte udviklingsplan er vi i AMD ved at tegne en ny faglig profil, som indebærer at differentiere os ved at kunne tilbyde specialiseret udredning og behandling på områder, hvor der er klinisk behov men ikke noget tilbud i dag. Konkret betyder det, at vi er i gang med at videreudvikle særlige, strukturerede udrednings- og behandlingstilbud til patienter på HF- såvel som RF-niveau, herunder TMS-behandling, kognitiv remediering samt neuroaffektive funktionsundersøgelser. Behandlingstilbuddet er i øvrigt beskrevet nærmere i et særligt strateginotat, der kan rekvireres ved henvendelse.
 
Personalesammensætning
ECT-teamet består aktuelt af en overlæge 1 dag om ugen, 4 sygeplejersker, en SOSU - sidstnævnte fungerer som teamkoordinator.
 
Arbejdsopgaver
 • Efter nærmere aftale vil du blive tilknyttet enten UNI, Udredningsenheden eller Neuropsykiatrisk team.
 • At samarbejde med medarbejderne i teamet med henblik på løbende monitorering af behandlingen.
 • At undervise nyansatte læger i ECT og deltage i undervisning til morgenkonferencer
 • Deltage i kvalitetsarbejdet
 • Indgå i det faglige udviklingsarbejde som skitseret ovenfor
 • Der er oplagt mulighed for at deltage i forskningsprojekter, i samarbejde med Q's professor og bl.a. i tilknytning til de nævnte behandlingstilbud
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper
 • Deltagelse i overlæge-bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatri, samt enkelte visitationsvagter i Fælles Akutmodtagelsen
 • Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering
 • Ud over arbejdet med ECT, vil overlægen have tilknytning til det unipolare team
 
Ønskede faglige kvalifikationer
 • Speciallægeautorisation i psykiatri
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning
 
Ønskede personlige kvalifikationer
 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger
 
Vi tilbyder
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale ECT
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet sætter ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt i som en del af forberedelserne til at blive en dynamisk samarbejdspartner med somatikken på Skejby
 
Løn- og ansættelsesforhold
 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst
 
Ansøgning
 • Ansøgning fremsendes senest d. 01.11.2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 05.11.18. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.
 
Yderligere oplysninger
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale