Jobbet "Overlæge søges til Nyresygdomme" er udløbet

Region Midtjylland

Nyresygdomme - Læger

Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, er ledig fra 1. januar 2019 eller efter aftale.

Ansøger skal være speciallæge i nefrologi og have en bred nefrologisk ud­dannelse.  Ansøger skal kunne demonstrere aktuel forskningsaktivitet. 

Overlægen skal varetage følgende funktioner
  • Ledelsesfunktion
    • forløbsledelse for tuberøs sklerose og renovaskulær hypertension sammen med afdelingssygeplejerskerne i Klinikken
  • Klinisk funktion
    • overlægens kliniske ansvarsområde er tuberøs sclerose og højtspecialiseret hypertensionsbehandling med særligt fokus på renovaskulær hypertension

Overlægen forventes at kunne deltage i varetagelse af afdelingens øvrige højtspecialiserede funktioner. Der indgår såvel beredskabs- samt tilkaldevagt i stillingen. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge, at ansøger som minimum har haft fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgers oplysninger og dokumentation om egne kompetencer inden for hver af de syv lægekompetenceområder.
Skemaet kan hentes her.  Skemaet stiles til ledende overlæge Stinne Kvist og sendes sammen med ansøgningen, CV samt andre relevante bilag elektronisk via nedenstående link.

Stillingsbeskrivelsen hentes her eller kan fås ved henvendelse til lægesekretær Anne Sofie Hedelund Jørgensen (annejoge@rm.dk) eller ledende overlæge Stinne Kvist (stikvi@rm.dk).


For yderligere informationer se funktionsbeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Stinne Kvist på 7845 2400 / 4046 0339.

Ansættelsessamtaler afholdes den 7. december 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.