Jobbet "Sygeplejeske til sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

CFS Senge team

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Ønsker du et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kollegaer?

Så har du muligheden nu, hvor vi pr. 01.12.18 har 2 ledige stillinger 34-37 timer/uge. Stillingerne er fortrinsvis dagvagter med ca. 5 nattevagter på 4 uger og vagt hver 3. weekend.

Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland.

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter - heraf er der 4 skærmede pladser. Vi behandler både børn, unge og voksne.

Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet. Vi arbejder eklektisk, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder, sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet. Vi arbejder tværfagligt og har ansat sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut.
Vi er i gang med et kursusforløb for alle ansatte i mentaliseringsbaseret miljøterapi.
 
Opgaverne er via miljøterapeutiske rammer, kontaktpersonsordning og med vægt på gruppeaktiviter:
•    at støtte patienten til normalisering af spisning og til vægtøgning/stabilisering
•    at varetage både den psykiatriske og den somatiske observation, omsorg, pleje og behandling
•    at styrke patientens sunde identitet og støtte udviklingen af sociale, personlige og interpersonelle kompetencer
•    at øge patientens og familiens bevidsthed om og handlekompetence i forhold til sygdom og symptomer
•    at inddrage og støtte familie og netværk

Vi ønsker en kollega med flere af nedenstående erfaringer: 
•    psykiatri/specialeerfaring
•    miljøterapi og grupperelaterede aktiviteter
•    somatisk sygepleje
•    arbejde med børn og familier

Vi søger en kollega, som:
•    er fysisk og psykisk robust, ud- og vedholdende, da vi arbejder i et felt med stor ambivalens        
•    arbejder selvstændigt, samarbejder tværfagligt og udviser loyalitet overfor fælles beslutninger
•    kan aktivere, motivere og støtte patienterne i en sund udvikling individuelt og i gruppe
•    er fleksibel og spontan indenfor meget tydelige rammer
•    er udviklings- og løsningsorienteret
•    ser det som en faglig udfordring at arbejde med patienter præget af stor ambivalens 
•    evner og er interesseret i personlig og faglig udvikling 

Vi tilbyder:
•    Mentorordning
•    Supervision og vejledning
•    Struktureret undervisning
•    Udviklende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om Center for Spiseforstyrrelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov på www.buc.rm.dk  og www.spiseforstyrrelser.net 
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos afdelingssygeplejerske Annette Husum, tlf. 2485 4391 eller souschef Hanne Tingleff, tlf. 7847 3304.
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og Ny Løn. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: 24.10.18.
Samtaler finder sted: 29.10.18 om eftermiddagen.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.