Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge til Psykiatrisk Center Københavns Akutafdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Har du ambitioner om at forske (mere) og har du svært ved at få plads til det i den kliniske hverdag? Så har vi 1-2 stillinger ledige som er noget for dig! 
 
Vi tilbyder ansættelse som Overlæge/Afdelingslæge på Psykiatrisk Center Københavns (PCK) akutafdeling – med en fast dag ugentligt allokeret til forskning. 
 
Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest herefter. 
 
Vi søger fagligt dygtige og engagerede speciallæger, der har lyst til, at bidrage til det daglige behandlingsarbejde, undervisning/læring og videreudvikling af PCK’s akutte modtage sengeafsnit i henholdsvis Team I og Team II på Bispebjerg matriklen. Og så skal du – naturligvis – have lyst til at kombinere din kliniske hverdag med forskning. 
 
Team I består af to akutte lukkede/intensive modtageafsnit med i alt 17 senge Team II består af et akut modtageafsnit med i alt 8 senge samt et lukket/intensivt afsnit med i alt 9 senge. I begge afsnit er der et veluddannet og engageret personale der udover, at være dygtige til bl.a. psykopatologi, observation af agitation og deeskalering, også har væsentlige somatiske kompetencer.  
 
Vi arbejder med, at patienterne får et godt og mere sammenhængende patientforløb og med at give mulighed for at færdigbehandle flere på de akutte modtageafsnit. Det er lykkedes at nedbringe anvendelsen af tvang væsentligt i både team I og team II og det vil fortsat være et fokus område. Ligeledes arbejdes der med at arbejdsmiljøet for medarbejderne bliver bedst muligt. 
 
Om forskningen 
Hvad enten du allerede har forskningsprojekter kørende eller du har lyst til at komme i gang med et projekt, vil du i ansættelsen få tilbudt samarbejde med forskningsmiljøerne tilknyttet en af PCK´s 5 professorer. Forskningsdelen af din ansættelse vil blive drøftet og evalueret som en naturlig del af den årlige LUS/MUS-samtale. 
 
Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskningen på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. Der er således rig mulighed for at forske på PCK og du behøver ikke allerede at have forsket for at deltage i projekter, vi vil meget gerne være med til hjælpe dig i gang. 
 
Fakta om Psykiatrisk Center København 
PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg Hospital-, Frederiksberg Hospital- og Gentofte Hospitals matriklen samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. 
 
PCK har ca. 950 årsværk, 191 senge, ca. 100.000 ambulante kontakter og 7.500 skadestuebesøg årligt. De fire bydelsrettede afdelinger har en fælles akutmodtageafdeling, der inkluderer en psykiatrisk skadestue, som behandler patienter fra hele centrets optageområde. 
 
Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat fem professorer. Forskningen på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. 
 
Yderligere information om centeret kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk 
 
Alle yngre læger (inkl. Afdelingslæger) indgår i vagt på PCK. Afdelingslæger i Akutafdelingen indgår i bagvagtslaget på Bispebjerg-matriklen. Overlæger på PCK har ikke vagt, men indgår i forskudt dagstjeneste via SIF-funktionen (Speciallæge-I-Front) i psykiatrisk akutmodtagelse ca. 14 gange årligt. 
Ydermere er der på PCK en FEA-vagtordning på centerets Gentofte-afdeling, som er indgået med FAS og YL, og hvor interesserede læger kan tage ekstra vagter. 
 
Ansøgning  
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
Der vil ved ansøgning om ansættelse, ske en bedømmelse af ansøger på baggrund af ansøgerens oplysninger om egen kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. 
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til klinikchef Birgitte Moltke på tlf. 30 34 50 25 eller mail: birgitte.borgbjerg.01.moltke@regionh.dk samt hos afsnitsledende overlæge overlæge Dina Stenberg Nordfors på tlf. 31 70 71 54 eller mail: dina.stenberg.nordfors@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist er fredag d. 9. november 2018 kl. 12.00 
Der påregnes at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb.