Jobbet "Sygeplejerske søges til spændende og vagtfri stilling i velfungerende ambulant DPC team på Gl. Kongevej, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gl. Kongevej 33, 1610 København V

Dit næste skridt
Distriktspsykiatrisk team på Gammel Kongevej siger farvel til en god kollega der skal på efterløn. I den forbindelse søger vi en sygeplejerske med kontaktpersonsfunktion 32-37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. december 2018 eller efter aftale. 
 
Teamet varetager behandlingen for 390 patienter, med komplekse problemstillinger der har behov for en tværfaglig behandlingsindsats. Målgruppen er voksne over 18 år med lidelser indenfor skizofreni og psykoser, bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelse og andre ikke psykotiske lidelser med et udfordret funktionsniveau etc.  
 
Teamet samarbejder med døgnafsnit på Digevej samt øvrige teams i ambulatoriet, OP-team og gadeplansteam herudover har teamet en bred vifte af samarbejdspartnere som eksempelvis socialcentre, jobcentre, praktiserende læger, kommunale behandlingstilbud og væresteder o. lign. 
 
Vi er en nuanceret og tværfaglig medarbejdergruppe bestående af sygeplejersker, psykologer, udd. læger, overlæge, ergoterapeut og socialrådgiver. Dertil kommer en funktionsleder for den samlede ambulante psykiatri, DPC og OP- team. 
 
Vi ønsker os at: 
 • Du har interesse for det psykiatriske speciale 
 • Du har erfaring evt. indenfor intensiv psykiatri og /eller ønsker at stifte bekendtskab med ambulant psykiatri. 
 • Du har gode kommunikative evner og kan arbejde systematisk med faglige metoder 
 • Du har evt. kendskab til kognitiv terapi 
 • Du kan og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø blandt kolleger samt et imødekommende og positivt miljø blandt patienter og pårørende. 
Vi kan tilbyde: 
 • Et team med fokus på faglighed, tværfagligt og kollegialt samarbejde samt høj social kapital. 
 • Spændende og varierende arbejdsfællesskab 
 • Deltagelse i udvikling af patientforløb, teamets arbejdsgange og faglig udvikling 
 • Undervisningstilbud ugentligt samt gode muligheder for kurser og uddannelse. 
 • Tværfaglig supervision 
 • Individuelt introduktionsforløb og mentorordning  
Løn- og ansættelsesforhold:  
Der er tale om en fast stilling på 32-37 timer, der er til besættelse pr. 1. december 2018 eller hurtigst mulig herefter.  
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR Yvonne Broen på telefonnummer 20363215.  
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Ansøgningsprocedure:  
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.  
 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Teamkoordinator Rikke Dissing Andersen, tlf. 38645922 eller
Ambulant leder Stine Koppel, email stine.koppel@regionh.dk
 
Ansøgningsfristen er den 9. november 2018 klokken 12. Samtaler forventes afholdt i uge 46.  
 
Om Psykiatrisk Center Amager:  
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.  
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.  
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.   
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.  
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.  
 
Du kan læse mere om centret her