Jobbet "Fysioterapeut til nyt psykiatrisk sengeafsnit P4/S7 i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P4

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Medio november 2018 flytter hele psykiatrien til Skejby, hvor vi bliver en del af det nye universitetshospital. Det er vist ingen overdrivelse at kalde det en "once in a lifetime experience". Vi flytter fra de rustikke bygninger i Risskov til et moderne supersygehus, Nordeuropas største, der vil bliver på størrelse med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen.
 
Vi søger pr. 01.11.18 eller efter aftale en fysioterapeut til en fast stilling på 30 timer til vores sengeafsnit P4, der efter flytningen vil skifte navn til S7.
 
Om P4/S7 
Som medarbejder på P4/S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder systematisk med viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Vi har stort fokus på non-farmakologiske tiltag der kan bidragelse til nedbringelse af tvang. Afsnittets målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser.
 
P4/S7 arbejder på at blive et bæltefrit sengeafsnit. Vi har for nylig afsluttet et projekt omkring bæltefrit sengeafsnit, der havde til formål, med forskellige kombinerede indsatser, at udvikle og etablere et behandlingsmiljø uden tvang på P4/S7. Vi ser muligheder og afprøver metoder til at undgå bæltefikseringer. Vi opsamler erfaringer undervejs, som vi bruger til at fastholde opnåede resultater og udbrede succesfulde metoder. Vi er en personalegruppe, der vægter humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden.
 
Når vi flytter, er det ikke kun vores navn der ændrer sig. Afsnittets sengekapacitet udvides, og vi bliver placeret i helt nye rammer tæt knyttet til somatikken. Det vil kræve nytænkning af alt lige fra arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange til samarbejdsrelationer, sikkerhed mm. Dette arbejde vil du blive en vigtig del af og få mulighed for at præge med dine idéer og inputs.
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. komme til at omfatte:
 • Aktiviteter med patienterne i sengeafsnit, træningscenter og multihal
 • Samarbejde med patienterne omkring handleplaner
 • Brug af EPJ og Klinisk Logistik
 • Arbejde med metoder inden for deeskalering og reviews
 • Fokus på nedbringelse af tvang
 • Kontinuerlig udvikling af sygeplejen
 
Vi er et døgnafsnit, så der må påregnes blandede vagter (dag/aften) samt weekendarbejde. Vagtplanen administreres gennem systemet MinTid, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på egen vagtplan. 
 
Vi kan tilbyde: 
 • Et behandlingsmiljø med stort fokus på non-farmakologiske tiltag som NADA, ball-stick, mild afspænding, kugleveste mm.
 • Faglig sparring, herunder månedlig supervision med supervisor
 • Høj grad af tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, ergoterapeuter, sosu-assistenter, læger og psykologer
 • Mulighed for at arbejde i et sygeplejefagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug og somatiske udfordringer
 • Kursus i konflikthåndtering
 • Mentorordning og introduktionsprogram 
 • kirbok@rm.dk eller souschef Inge Okkels på mail. inanel@rm.dk
Henvendelse kan også ske til sengeafsnittet på tlf. 7847 1790.
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 21.10.2018. Samtaler afholdes i uge 43. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale