Jobbet "Ph.d.-studerende til Videncenter for Allergi, Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Der søges en forsker til varetagelse af et klinisk, epidemiologisk og eksperimentelt projekt vedrørende nikkelallergi. 
 
Projektet har til formål at identificere individuelle og miljømæssige risikofaktorer for nikkelallergi. 
 
Nikkel er den hyppigste årsag til kontaktallergi hos kvinder. Ny forskning tyder på at nikkel binder stærkere til huden hos nikkelallergikere end ikke-allergikere. Dette kan skyldes fysisk-kemiske eller immunologiske forskelle, som tænkes kortlagt i projektet. 
Det er planen at provokere nikkelallergikere med nikkelfrigivende genstande under forskellige realistiske omstændigheder med henblik på at bestemme, hvad der udløser et allergisk eksem. Der vil også indgå raske forsøgspersoner. Nikkelallergi opstår tidligt i tilværelsen og via registerstudier tænkes det kortlagt om forekomsten af nikkelallergi påvirkes af nikkelindholdet i drikkevand. 
 
Den ph.d.-studerende skal have kontakt med forsøgspersonerne, mens også stå for nogen af laboratorieanalyserne i samarbejde med internationale og nationale forskerteams. 
 
Der søges en engageret og ambitiøs person med relevant akademisk baggrund som fx cand.med., cand.scient. eller lignende. Det er vigtigt, at du har flair for tal/statistik, har god biologisk indsigt og er god til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk. Du skal også have lyst til selvstændige arbejdsopgaver og til at indgå i et dynamisk team med afdelingens øvrige forskningsmedarbejdere.  
 
Stillingen er til besættelse snarest muligt og der påregnes en 3-årig ansættelse. 
 
Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til professor Jeanne Duus Johansen 
e-mail: jeanne.duus.johansen@regionh.dk.
 
Ansøgning inklusiv kopi af eksamensbeviser med karakterudskrifter fra både din kandidatuddannelse og den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, HF og lignende) bedes fremsendt