Jobbet "Fysioterapeut til Psykiatrisk Afdeling Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt
Da en af vores kolleger går på pension, søger vi en fysioterapeut til en fast fuldtidsstilling med start 02.01.2019. Stillingen vil være fordelt 50/50 på et almenpsykiatrisk afsnit samt på et retspsykiatrisk afsnit. 
 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet og den retspsykiatriske funktion i hele Region Syddanmark. 
Afdelingen er udbygget med moderne og nye rammer, som giver gode muligheder for at udøve fysioterapeutisk undersøgelse og behandling; såvel inde som ude.  
 
Fysioterapien har ansat 9 fysioterapeuter og er organiseret i en central funktion med egen monofaglig ledelse. Vi har kontorer og behandlingslokaler i Fysioterapien samt mulighed for at behandle i træningsrum, sanserum og idrætshaller tæt knyttet til afsnittene.
 
Patientbehandlingen foregår både individuelt og i gruppe. Der er fokus på, at psykiatrisk fysioterapi indgår som en meningsfuld del af patientens samlede behandlingsplan og er med til at optimere patientens funktionsniveau. Undersøgelse og behandling sigter mod, at patienten med støtte eller selvstændigt kan anvende mestringsstrategier, som kan være med til at forebygge anvendelsen af tvang og uhensigtsmæssig adfærd samt støtte op om en sundhedsfremmende livsstil. Der arbejdes ud fra en psykomotorisk og ressourceorienteret referenceramme. Kendskab til og erfaring med ROK eller BBAT er en fordel, men ikke et krav.  
 
Vi kan tilbyde: 
 • en stærk monofaglig sparring i det daglige 
 • ugentlig supervision – såvel monofaglig som tværfaglig 
 • gode fysiske rammer 
 • mentorordning det første ½ år ved erfaren fysioterapeut 
 • en høj grad af engagement i den faglige udvikling  
 • et veletableret og positivt team i Fysioterapien 
 
Vi søger en fysioterapeut, som:  
 • har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller psykisk sårbare borgere 
 • kan formidle sit fag i en tværfaglig sammenhæng 
 • brænder for at arbejde med at implementere nye ideer og tiltag 
 • lægger stor vægt på et tæt tværfagligt samarbejde   
 • er imødekommende overfor inddragelse af fysioterapeutstuderende i sit daglige arbejde 
 • er vedholdende med gåpåmod, velovervejet og reflekterende 
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. egion Syddanmark ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere kan du kontakte ledende fysioterapeut Lone Katballe på 9944 8401, fysioterapeut og TR Vivian Rasmussen 5182 9848 eller oversygeplejerske Isabel Gindeberg på 9944 8101. 
 
Vi skal have din ansøgning senest torsdag den 15.11.18. 
 
Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 21.11.18.