Jobbet "Ambitiøs ergoterapeut til Terapiafdelingen på landshospital i Nuuk" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

 

Du får en spændende hverdag med helt unikke udviklingsmuligheder. Du vil bruge dine kompetencer i et bredt arbejdsfelt inden for det kirurgiske og medicinske område, samt patienter fra Dronning Ingrids Sundhedscenter. Du behandler både indlagte og ambulante patienter.

I dagligdagen kan du arbejde selvstændigt og løfte opgaver på egen hånd. Her er naturligvis mulighed for faglig sparring med dine tre kollegaer samt den ledende terapeut. Herudover har vi et tæt samarbejde med fysioterapeuterne på hospitalet samt terapeuterne i kommunerne og regionssygehusene i hele Grønland.

 

Hvem er vi?

Du vil møde engagerede og fagligt dygtige kollegaer. Vores kommunikation og gode relation til både øvrige afdelinger, kommuner og sygehuse i Grønland er afgørende for, at vi kan hjælpe patienter i deres forløb. Ligeledes vægtes den faglige udvikling højt, og derfor har du, som fastansat, også mulighed for at deltage i kurser efter et års ansættelse.

Vi er en afdeling med gode faciliteter i moderne lokaler, som bl.a. omfatter en stort træningslokale, træningskøkken og behandlingsrum.

 

Hvem er du?

  • Interesse for undersøgelse og behandling af patienter indenfor det kirurgiske, medicinske og ambulante område
  • Gennemført kursus i A-one og/eller AMPS er en fordel
  • Fleksibel og selvstændig arbejdstilgang
  • Motiveres af udfordringer og bidrager aktivt til udvikling
  • Som person er du ambitiøs, nærværende og stabil

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

 

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201810509)

Ansøgningsfrist: 21. november 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47-48

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende terapeut Ditte Lynge Balle +299 34 42 91 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller på mail: DILB@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.