Jobbet "Overradiograf/Oversygeplejerske, Røntgenafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Overradiograf/ Oversygeplejerske til Røntgenafdelingen, Hospitalsenheden Vest
 
Vi søger en resultatorienteret holdspiller, der sammen med den ledende overlæge kan stå i spidsen for Røntgenafdelingen

Vi søger en leder, der er synlig og aktiv holdspiller og som sammen med den ledende overlæge har fokus på, at I som afdelingsledelse går foran og sætter mål og retning for en Røntgenafdeling, der om to år samler funktionerne på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning og flytter ind i nye bygninger på Regionshospitalet Gødstrup.
Som holdspiller har du fokus på at skabe gode relationer og samarbejdsdannelse indadtil i afdelingen og udadtil i organisationen. Du er bevidst om den store ledelsesmæssige opgave der ligger i, at I som afdelingsledelsesteam står i front for en afdeling, der kun præsterer godt i samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger. Derfor har du med afsæt i din dynamiske ledelsesstil og relations skabende evner fokus på den væsentlige rolle du spiller i samarbejdsdannelsen med de øvrige afdelinger for at sikre, at vi som hospital leverer høj kvalitet og patientsikkerhed.
Du er en ambitiøs og faglig stærk leder med fokus på forbedringer. Du kan dokumentere opnåelse af resultater indenfor forbedringsdagsordenen, som du kan bruge til at understøtte det fortsatte ledelsesarbejde med at skabe en stærk forbedringskultur, hvor det forventes, at forbedringer fortløbende realiseres understøttet af data.
Du er resultatorienteret og har drive og mod til at stå i spidsen for det hårde arbejde der skal til, for at drive en afdeling, der overholder budgettet, drives effektivt og samtidigt bidrager til indfrielse af effektiviseringsgevinster i forbindelse med udflytning til Regionshospitalet Gødstrup.
For dig betyder det en unik mulighed for at præge processen med den ordentlighed, som er en selvfølge for din ledelse. Vi tilbyder en velfungerende afdeling med et stærkt engageret og professionelt personale og et godt samarbejde med plads til kollegial sparring.
I tæt samarbejde med den ledende overlæge bliver det din opgave at fastholde kursen og sikre, at ambitioner og udvikling baseret på en høj grad af faglighed, evidens og tværfaglighed følges ad.

Rammerne for fremtiden er en udflytning til Regionshospitalet Gødstrup i 2020. Her vil vi bygge videre på solide samarbejdsrelationer mellem afdelingerne i Hospitalsenheden Vest og med hospitaler i og udenfor Region Midtjylland.
Vi er godt i gang med at konkretisere fusionsprocessen og vores flytteplaner i forbindelse med udflytningen, hvor du i tæt samarbejde med den ledende overlæge skal medvirke til at motivere, engagere og bære en forandringsproces igennem og samtidigt have øje for at afdelingen skal bidrage til realisering af effektiviseringsgevinster.

Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først og hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Dine kvalifikationer
Vi har en forventning om, at du har ledelseserfaring og har en videreuddannelse i ledelse, gerne på masterniveau.
 
Når vi skal finde vores nye overradiograf/ oversygeplejerske lægger vi særlig vægt på:
  • At du er udpræget holdspiller og tværfagligt orienteret
  • At du som person i udpræget grad har såvel analytiske som lyttende og dialogiske evner
  • At du er beslutningsdygtig og handlekraftig 
Fakta om Røntgenafdelingen
Røntgenafdelingen ledes af afdelingsledelsen, der i fællesskab varetager den overordnede ledelse af afdelingens drift og har fokus på strategisk udvikling. Afdelingsledelsen aftaler indbyrdes fordelingen af ledelsesopgaverne, tilpasset interesser og kompetencer. Overradiografen/ oversygeplejersken har det endelige radiograffaglige og sygeplejefaglige ansvar i afdelingen.
Røntgenafdelingen varetager funktioner for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et optageområde på ca. 300.000 borgere. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger i Hospitalsenheden Vest samt praksissektoren med billeddiagnostiske ydelser. Der foretages stort set alle typer røntgenundersøgelser, ultralydsskanninger samt CT/MR-skanninger.
Afdelingen er i dag fysisk placeret på fem matrikler med to store parallelle afsnit på Regionshospitalet i Holstebro og Regionshospitalet i Herning og med røntgenfunktion på Sundhedshus Ringkøbing, Sundhedscenter Tarm og Regionshospitalet Lemvig. Der er røntgenaktivitet på alle 5 matrikler. Alle 5 røntgenafsnit er fuldt digitaliserede med RIS, PACS samt digital dikterfunktion med talegenkendelse. Kun afsnittene i Herning og Holstebro er lægebemandede. Medarbejderstaben på ca. 130 ansatte er sammensat af radiografer, sygeplejersker, læger samt lægesekretærer/sekretærer.
Der er ansat 2 afdelingsradiografer, 1 afdelingssygeplejerske, 1 ledende lægesekretær, der sammen med afdelingsledelsen og de fastansatte overlæger og afdelingslæger udgør lederforum i Røntgenafdelingen. Formålet med lederforum er at sikre en bred tværfaglig drøftelse af afdelingens ledelse, kvalitetsarbejde og drift i bred forstand samt at støtte afdelingsledelsens beslutningstagen. Der pågår i øjeblikket arbejde med etablering af en ny fælles sekretariatsfunktion mellem Klinisk-Biokemisk Afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling og Røntgenafdelingen, hvor sekretariatslederen har reference til afdelingsledelsen i Røntgenafdelingen.
Afdelingen varetager aktuelt uddannelse af sekretærelever, radiografstuderende, medicinstuderende, samt læger under uddannelse.
Afdelingen udførte i 2017 ca. 250.000 billeddiagnostiske undersøgelser.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Du kan læse mere om Røntgenafdelingen her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/
 
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689 eller ledende overlæge Jens Jørgen Jensen tlf. 2049 9213.
 
Ansættelse 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Der vil blive anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
Ved ansættelsessamtalen vil kandidaterne blive præsenteret for en case med en aktuel problemstilling.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 29. november 2018
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag 17. december 2018.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale