Jobbet "Faglig dygtig og engageret Social- og sundhedsassistent søges til fast nattevagtstilling i lukket intensivt afsnit C270W." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Faglig dygtig og engageret Social- og sundhedsassistent søges til fast nattevagtstilling i lukket intensivt afsnit C270W.

PC København, afdeling Frederiksberg.

 

Vi søger en fast nattevagt på 28 timer om ugen i lige uger, som har lyst til at samarbejde om at styrke den moderne og positive psykiatri.

Vi er et afsnit med et veletablerede plejeteam som du vil blive en del af. Plejeteamet består primært af 10 sygeplejersker, 9 social- og sundhedsassistenter, samt plejere og hjælpere der støttes af socialrådgiver, læger, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut i klinikken.

På Frederiksbergmatriklen er vores afsnit et af tre intensive afsnit der arbejder meget tæt sammen.

 

I afsnittet vil dine primære arbejdsopgaver være:

 

 • Som kontaktperson om natten at støtte patienten i sin recoveryproces.
 • Være ansvarlig for at opbygge en god og personlig relation til patienterne.
 • Arbejde ud fra en kognitiv miljøterapeutisk tilgang.
 • Have medansvar for udvikling af den sygeplejefaglige kvalitet og løbende forbedringer.
 • Prioritere og til tider at koordinere sygeplejen i samarbejde med det øvrige personale.
 • Være med til at nedbringe brugen af tvang og bæltefikseringer.

 

Dine kvalifikationer:

 

 • Du har gerne psykiatrisk erfaring fra akutpsykiatrien, men ikke et krav.
 • Du har gode kommunikative evner og formår bevidst at bruge deeskalerende kommunikation i det daglige.
 • Du hviler godt i dig selv og har gode samarbejdsevner.
 • Du har erfaring med eller har lyst til at arbejde med sygeplejefaglig dokumentation.
 • Du er nysgerrig, energisk og har lyst til at udvikle den psykiatriske sygepleje.
 • Du er fleksibel, ansvarsfuld og kan bevare overblikket og roen i til tider pressede situationer.
 • Du prioriterer sikkerheden i afsnittet højt.

 

Vi vægter en god introduktion samt et godt arbejdsmiljø med mange erfarne, engagerede og faglig kompetente kollegaer. Vi har fast mentorordning til alle nyansatte medarbejdere samt et stort og omfattende introduktionsprogram der løber over et år.

Vi kan tilbyde dig en hverdag præget af alsidighed, spændende udfordringer, og faglig sparring under rigtig gode arbejdsmiljømæssige rammer.

Vi har ugentlig supervision og undervisning til personale.

 

Vi har rigtig gode fysiske rammer i vores afsnit med sanserum, motionsrum, træningshave som bliver benyttet stort set hele døgnet, selvfølgelig ud fra patienternes individuelle behov.

Og vi har stort fokus på aktiviteter og medinddragelse af patienterne i deres individuelle behandling. Mange medarbejdere tilbyder NADA i den daglige praksis som forlængelse til patientens behandling.

 

I de lukkede intensive afsnit kan der være risiko for fysisk håndtering af patienter, og vi anbefaler du gør dig overvejelse herom, inden du søger stillingen. Som ansat og som nattevagt forventer vi, at du deltager til psyko/fysisk-træning og opretholder dine kvalifikationer med deeskalerende kommunikation og magtanvendelse. Sikkerhed i afsnittet er for os et spørgsmål om gensidighed, forudsigelighed og konstruktivt samarbejde.

 

Interesserede, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

 

Stillingen er leding med ansættelse snarest eller efter aftale. Og som beskrevet er stillingen på 28 timer om ugen i lige uger.                               

 

Psykiatrisk Center København er en del af Region Hovedstadens Psykiatri – Nu landets største psykiatrisk center.

Vi arbejder målrettet med patient-og pårørendeinddragelse samt recovery-orienteret indsats i rammerne af en kognitiv miljøterapi.

Centrets 5-års strategi- og behandlingsplan har til hensigt at udvikle behandlings, uddannelses- og forskningsområderne samt arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri på: http://www.regionh.dk

 

Du er velkommen til at kontakte og aftale et uforpligtende besøg.

 

Yderligere oplysninger – kontakt afdelingssygeplejerske Inge Alterskjær på tlf.: 20457367 eller mail   inge.alterskjaer@regionh.dk,

 

Ansøgningsfrist er søndag den 12. december 2018. Forventet ansættelsessamtaler i uge 51