Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Klinik for Vækst og Reproduktion" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Søger du nye spændende udfordringer i en travl hverdag, er dette job måske noget for dig   
 
En stilling som afdelingsbioanalytiker ved Histo-Spermalaboratoriet på Klinik for Vækst og Reproduktion ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.   
 
Hvad kan vi tilbyde   
Vi kan tilbyde et fagligt spændende arbejdsmiljø med engagerede kolleger. Vi glæder os til at få en ny kollega, der finder det positivt og spændende at deltage i afdelingens udvikling og udfordringer.   
 
Som afdelingsbioanalytiker vil du være med til at tegne fremtiden for laboratoriet.   
Du vil være den daglige leder for et team på 9 bioanalytikere.   
Du vil have ansvaret for laboratoriets daglige drift ved koordinering af afdelingens rutine- og projektproduktion af sædanalyser, sædbank og histologiske analyser samt ved den overordnede arbejdsplanlægning. Dette involverer blandt andet:   
 • Personaleledelse
 • Faglig ledelse
 • Drift af laboratoriet
 • Samarbejde med klinikkens læger i forbindelse med forskningsprojekter
 • Varetagelse af opgaver i forbindelse med kvalitetssikring
 • Deltagelse i udvalgte rutinefunktioner
 • Godkendelse af prøvesvar
 • Holde procedurevejledninger opdaterede
 • Sikre en høj kvalitet af laboratoriets funktioner i samarbejde med laboratoriechefen   
Funktionerne i Histo-Spermalaboratoriet er DANAK-akkrediterede.   
 
Om dig
Dine kvalifikationer er blandt andet, at du:   
 • Er uddannet bioanalytiker
 • Helst har ledelseserfaring
 • Gerne har praktisk erfaring med histologi og cytologi (sædanalyse)
 • Har erfaring med deltagelse i forskningsprojekter
 • Har erfaring med akkreditering
 • Har en grundlæggende viden om arbejde med databaser og regneark
 • Har gode samarbejdsevner og er indstillet på tæt tværfagligt samarbejde med alle afdelingens faggrupper
 • Er kvalitetsbevidst og serviceorienteret   
Om Klinik for Vækst og Reproduktion   
Klinik for Vækst og Reproduktion har mere end 80 ansatte, herunder læger, biologer, molekylærbiologer, kemikere, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer og studerende, som alle arbejder tæt sammen om patientbehandling og forskning. I afdelingens ambulatorium modtager vi børn fra hele landet med vækstproblemer og hormonelle sygdomme, samt voksne patienter med medicinske sygdomme i de mandlige reproduktionsorganer - såsom ufrugtbarhed og mangelfuld kønshormonproduktion.   
 
Histo-Spermalaboratoriet er ét af fire laboratorier i afdelingen.   
 
Histo-Spermalaboratoriet har tre hovedfunktioner:   
 • Spermalaboratoriet foretager sædanalyse for praktiserende læger, andre hospitalsafdelinger samt klinikkens eget ambulatorium. I alt undersøges ca. 4000 sædprøver årligt
 • Sædbanken tilbyder nedfrysning af sæd fra mænd, som skal i behandling, der kan skade deres sædkvalitet. Årligt nedfryses ca. 500 sædprøver
 • Den histologiske funktion foretager histologiske undersøgelser af testisbiopsier   
Du kan finde yderligere information om afdelingen på www.rh-gr.dk eller www.reproduction.dk.   
 
Kontaktperson   
Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: overlæge Niels Jørgensen, tlf. 3545 0633, alternativt 3545 5085.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.   
 
Ansøgningsfrist fredag den 23.11.2018 kl. 12.00.   
 
Søg stillingen via linket.   
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.   
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.   
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.