Jobbet "Fysioterapeut til senge afsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En fast stilling som fysioterapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019. Stillingen er en fuldtidsstilling.
Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. 

Vi søger en fysioterapeut der:
  • Har faglige ambitioner og lyst til at specialisere sig indenfor neurorehabilitering
  • Har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
  • Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
  • Trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaver
  • Har viden om hjernes funktion samt følger efter hjerneskader
Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Til gengæld får du en arbejdsplads, med:
  • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau
  • En afdeling der arbejder med at kombinere ergonomi med behandlingskoncepter
  • En afdeling med et tæt samarbejde med vores forsknings- og udviklingsenhed
  • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
  • Engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering
  • Et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på patienten
  • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion

Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i ICF-modellen/personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
 
Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.
 
Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:
  • Træning af motorisk kontrol
  • Bevægeanalyse
  • Afdækning og behandling af tonusforstyrrelser
  • Kontrakturprofylakse og -behandling
  • Respirationsfysioterapi
  • Styrke- og udholdenhedstræning
  • Konditionstræning
  • Træning i grupper og på hold
  • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
  • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
  • Bassinterapi
  • Tilrettelæggelse af udskrivelse
  • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere 
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN):
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og vi besidder derfor den højeste ekspertise på dette område. RHN modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen på RHN er organiseret i fire subspecialer: Tidlig neurorehabilitering, sensomotorisk subspeciale, kognitiv subspeciale og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet en klinik.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser i Hammel og 34 i Skive.
I Skive er der to rehabiliterings afsnit, et for overvejende sensomotoriske problemstillinger og et for overvejende kognitive vanskeligheder.
Der er 700 medarbejdere på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Der udskrives ca 1200 patienter om året, og der ses ca 1100 patienter ambulant.  
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afsnitsleder/Overfysioterapeut Anne Præst, mail: annpra@rm.dk Tlf. 7841 9266 / 2277 7310
 
Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d. 18/11 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 22/11 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale