Jobbet "Bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Bioanalytiker, Regionshospitalet Holstebro,
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.
 
På Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro er der 1 fast stilling ledig til besættelse 1. januar 2019, samt et vikariat fra 1. januar til 31. august 2019.
 
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med vagtdeltagelse.
 
Klinisk Biokemisk Afdeling varetager den klinisk biokemiske funktion og klinisk immunologiske funktion for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 indbyggere.
 
Klinisk Biokemisk Afdeling har aktivitet på 3 af de 5 hospitaler i Hospitalsenheden Vest; Herning, Holstebro og Lemvig. Afdelingen omfatter et ambulatorium i Lemvig samt i de resterende afdelinger et ambulatorium og et laboratorium. I Herning og Holstebro er laboratoriet opdelt i fagområder med hver sin afdelingsbioanalytiker. Den daglige driftsledelse i Herning og Holstebro varetages af funktionsledere.
Klinisk Biokemisk Afdeling er døgnbemandet.
Med virkning fra medio 2020 vil hovedtjenestestedet være Regionshospitalet Gødstrup.
 
Bioanalytikere er opdelt i to faglige grupper.
En Hæmatologigruppe med områderne hæmatologi, koagulation, HPLC, forsendelse og prøvefordeling og en Kemigruppe med områderne kemi, immunkemi, elektroforese, syre/base og POCT. Det præanalytiske område er ligeligt fordelt mellem de to grupper.
Opgaver varetages i begge grupper i vagtperioden og i begrænset omfang i dagtiden.
 
Der er en samlet personalenormering på ca. 150 ansatte og normeringen i Holstebro er på 42 bioanalytikere.
 
Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189:2013 og DS/EN
ISO 22870 (ift POCT).
 
Dine opgaver bliver at:
 • Foretage blodprøvetagning på voksne og børn
 • Udføre EKG-optagelser
 • Udføre biokemiske analyser på patientprøver
 • Deltage i afdelingens vagtordning – afhængig af kvalifikationer
 • Udlevering af blodkomponenter i vagtperioden
 
Vi forventer at du:
 • Er autoriseret bioanalytiker
 • Har erfaring med blodprøvetagning og analysearbejde
 • Er glad for patientkontakt
 • Er kvalitetsbevidst
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er dygtig, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Medvirker i udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup
 
Vi tilbyder dig?
 • En afdeling med fokus på kvalitet
 • Patientkontakt
 • At være en del af et dynamisk team med vægt på ansvar, fleksibilitet og uddelegering
 • Stor selvstændighed i forhold til løsning af opgaverne
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø 
Stillings- og funktionsbeskrivelse 
 
Du kan se mere om afdelingen på: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/klinisk+biokemisk+afdeling
 
Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionerne og Danske Bioanalytikere.
 
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte funktionsleder Nina Kjær på telefon 7843 5647 eller funktionsleder Aase Thesbjerg på telefon 7843 5642.
 
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningsfrist: 21. november 2018
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 48 og 49, 2018


 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale