Jobbet "Regional psykiatrifaglig projektkonsulent til projekt om fremskudt funktion for børn og unge" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 25, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Vil du være med til at styrke den tværsektorielle indsats omkring forebyggelse af mistrivsel blandt psykisk sårbare børn og unge i Region Syddanmark? 
 
Som projektkonsulent skal du være en del af et team i satspuljeprojektet ” Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”, hvor børn, unge og deres pårørende er målgruppen. 
 
Projektet er et omfattende og nyskabende initiativ, og alle veje er ikke lagt endnu. Projektet vil blive udviklet løbende, og du bliver en vigtig spiller i det arbejde. 
 
Psykiatrisygehuset og de 22 syddanske kommuner har fået satspuljemidler til at afprøve en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, som skal sikre, at psykisk sårbare børn og unge og deres familier modtager en tidlig, tværsektoriel indsats i nærmiljøet, hvor der er fokus på, hvilke behov det enkelte barn har for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet. På langt sigt er formålet med projektet, at den tidlige og sammenhængende indsats kan forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske problemer udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.  
 
 
Som projektkonsulent skal du: 
Indgå i et team med projektlederen og to tværkommunale socialfaglige projektkonsulenter. I skal arbejde tæt sammen med mange forskellige interessenter – herunder psykiatrisygehuset, alle de syddanske kommuner og Fælleskommunalt Socialsekretariat. Du skal bistå projektlederen i at sikre fremdrift af projektet.
 
Projektet etableres ud fra projektbeskrivelsen og de budgetmæssige rammer.  
 
Som projektkonsulent skal du medvirke til lokal fremdrift og sikre, at kommunerne får afdækket deres lokale behov for specifikke indsatser fra den fremskudte funktion. Derudover skal du være med til at sikre, at de rette aktører indgår i arbejdet med den fremskudte funktion og koordinere og understøtte de regionale fremskudte funktioner. 
 
Sammen med de øvrige projektkonsulenter skal du også sikre vidensdeling, læringsopsamling og målopfyldelse på tværs af og i de fire koordinerende sparringsteam. Projektlederen og projektkonsulenterne skal sammen udarbejde en struktur, der kan understøtte denne koordineringsopgave. Derudover skal du som projektkonsulent sekretariatsbetjene sparringsteamene og sørge for, at der udarbejdes fælles indsatsplaner for børn og unge. 
 
Du skal desuden bidrage til at sikre løbende indsamling af og opfølgning på data om effekt og succeskriterier samt assistere projektlederen i forhold til afrapportering til styregruppe og Sundhedsstyrelsen. 
 
I løbet af projektperioden vil de konkrete arbejdsopgaver løbende blive udviklet, tilpasset og koordineret i takt med projekternes udvikling. 
 
Vi forudsætter at du:  
  • Har relevant videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau  
  • Har erfaring med arbejde i forhold til psykisk sårbare børn og unge 
  • Har blik for og indsigt i rammer, vilkår, muligheder og udfordringer i forskellige sektorer 
  • Kan opbygge, udvikle og vedligeholde samarbejde på tværs af sektorer og overgange 
  • Har erfaring med metodeudvikling og facilitering 
  • Har erfaring med dataindsamling 
  • Har lyst til og gerne erfaring med projektarbejde  
  • Er systematisk og struktureret men samtidig fleksibel 
  • Er iderig, initiativrig, har gå på mod og kan bevare roen og overblikket – også når det bliver svært 
 
 
Om jobbet:  
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2021.  
 
Dit ansættelsessted vil være psykiatrisygehusets administration i Vejle. Her bliver du en del af Økonomi- og Planlægningsfunktionen. Dit daglige arbejdssted bliver hele syddanmark, og det forventes, at du kan færdes lige så hjemmevant i kommunerne som i den regionale psykiatri.  
 
Der er ansat en projektleder, og der ansættes to kommunale projektkonsulenter samt øvrige medarbejdere i både region og kommuner, som du vil få et nært samarbejde med.
 
Information: 
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte Økonomi- og Planlægningschef Berit Matzen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Berit.Matzen@rsyd.dk, telefon 99444901. 
 
Ansøgning: 
Send din ansøgning via linket senest torsdag 22. november 2018. Vi forventer at holde samtaler tirsdag den 27. november 2018.