Jobbet "Bioanalytiker søges til Klinisk AfprøvningsTeam / Hæmatologisk Forsknings Laboratorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Genopslag
 
Finsencentret, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
 
Vil du være med til at gennemføre kliniske lægemiddelforsøg? Hos os kan du være med til at teste morgendagens nye behandling til hæmatologiske, voksne patienter.  
I Klinisk Afprøvnings Team (KAT), som er en del af Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet er dette en af vore vigtige opgaver. Vi er et team på +20 personer – projektsygeplejersker, bioanalyti-ker/laboranter og administrative medarbejdere i tæt samarbejde med afdelingens læger og forskere. På grund af stigende aktivitet søger vi nu en bioanalytiker/laborant, som har lyst til dette spændende og stringente arbejde.
 
Vi tilbyder en 32 – 37 timers stilling af 1 års varighed (med mulighed for for-længelse) med tiltrædelse så snart som muligt.
 
Vi gennemfører kliniske forsøg, – fra fase 1 (first in man) til og med fase 3 forsøg til voksne patienter med bl.a. lymfekræft, myelomatose, akutte og kro-niske leukæmier samt blødersygdomme. Disse forsøg gennemføres bl.a i tæt samarbejde med me-dicinalindustrien og nogle af forsøgene er investigatorinitierede, hvor vi også fungerer som central laboratorium. Prøverne fra patienterne håndteres og sendes videre til laboratorier i hele verden, så erfaring med IATA er en stor fordel. Opgaverne kræver stor nøjagtighed og struktur i din tilgang til opgaverne.
 
Udover disse opgaver håndterer vi biobanksprøver (blod og knoglemarv). Vi modtager prøver fra he-le Norden i forskellige projekter. Vi isolerer leukocytter, som fryses, oprenser DNA (QIAcube), laver PCR reaktioner, sekventering og qPCR (minimal residual disease).  
Det er et selvstændigt job med mange forskellige arbejdsopgaver, som udføres i samarbejde med de andre bioanalytiker//laboranter. Vi vægter faglig kvalitet, effektivitet og et godt samarbejde højt.  
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet blive at:  
• Håndtere/behandle blodprøver, knoglemarv og evt andet prøvemateriale  
• Sende blodprøver og vævsmateriale iflg protokoller  
• Assistere når nye protokoller implementeres, og assistere ved protokolændringer  
• Holde projektmapper ajour indenfor laboratoriedelen  
• Lagerstyre laboratoriekits (protokolprøver) til protokollerne  
• Datastyring af projektprøver – og lagerstyre diverse prøver og materiale  
• Frysning af levende celler og isolation af DNA/RNA (QIAcube)  
• PCR reaktioner samt sekventering af DNA  
• Præparation af prøver til q-PCR  
• Indtastning i databaser
 
Kvalifikationer:  
• Uddannet bioanalytiker med laboratorieerfaring  
• Erfaring med projektplanlægning  
• Erfaring med PCR, sekventering og kvantitativ PCR en fordel  
• Er grundig med fokus på sikker mærkning og håndtering af prøvemateriale  
• Har kendskab til ICH/GCP og IATA en fordel  
• er vant til at arbejde med Microsoft Office pakken  
• taler og skriver engelsk  
• Evner at arbejde selvstændigt, tværfagligt og struktureret  
• Er fleksibel, har et positivt sind, er omstillingsparat da akutte opgaver ofte forekommer.  
• Er servicemindet  
 
Yderligere oplysninger om stillingen, samt stillingsbeskrivelse, kan fås ved henvendelse til ledende projektsygeplejerske Rikke Duus, telefon 3545 8339 eller overlæge Carsten U Niemann, telefon 35457830 hvad angår forskningsdelen.
 
Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst.  
 
Ansøgningen sendes via link og ansøgningsfristen er onsdag den 21. november 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler gennemføres den 26. november 2018  
 
Link til stillingsbeskrivelse: