Jobbet "Fagligt engagerede Social- og Sundhedsassistenter til Hjerne- og Nervesygdomme Senge, Rehabilitering, Kolding Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
 
Er du en social- og sundhedsassistent, der søger en fast stilling i landets bedste neurologiske afdeling? Vil du noget med dit fag - og med dig selv og din karriere? Og kan du se dig selv i en nybygget afdeling med gode kolleger og et spændende speciale i en rivende udvikling? Så hører vi gerne fra dig!  
 
Hjerne-Nervesygdomme Senge er i nye faciliteter på 7. etage i Patienternes Akutsygehus i Kolding. Vi glæder os over at kunne tilbyde patienterne enestuer og dermed gode muligheder for et respektfyldt samarbejde med patient og pårørende.  
 
Vores gode kollega går på efterløn, så derfor mangler vi dig i en fast stilling i rehabiliteringsafsnittet.  
I forhold til din karriere, taler vi om hvad der passer bedst ind i forhold til dit liv, dine drømme og ambitioner som social- og sundhedsassistent.  
 
Vil du være med i et højdespring?  
Landspatienttilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2017 viste, at vi på mange parametre ligger over landsgennemsnittet og vores patienter er meget tilfredse med deres forløb hos os. DET ER VI STOLTE AF. Ved vores eksterne audit i marts 2018 blev det bemærket, at vi havde en god læringskultur og en høj social kapital. Det samme hører vi fra vores studerende og SSA elever.  
 
Det neurologiske speciale er bredt og har mange forskellige patientkategorier, og som social- og sundhedsassistent hos os, får du derfor mulighed for at anvende og blive ekspert i hele spekteret af sygeplejen – fra den grundlæggende og instrumentelle til den psyko - sociale sygepleje. Det vil du også opleve i afdelingens oplærings- og uddannelsesforløb, som er nytænkende og modtager mange roser fra deltagerne for de gode muligheder for faglig udvikling. En oplæringsansvarlig sygeplejerske vil guide dig igennem introduktions- og oplæringsperioden i det første år bl.a. ved refleksionstimer og bedside læring. Samtidig danner du makker med din kollega, der altid er klar til at svare på dine spørgsmål og være ved din side, når du har brug for faglig støtte.  
Der afholdes ugentlige faglige nyhedsmøder og forbedringstavlemøder, hvor du får indflydelse på at fastholde og forbedre kvaliteten af behandling og sygeplejen. Når du er oplært, tilbydes du i at deltage i et ”Fagligt Forum for Sygepleje”, hvor du får lov at dykke ned i et selvvalgt fagligt emne.  
 
 
Vi tilbyder også  
 • Mulighed for at tilrettelægge din vagtplan, så den passer med din fritid og dit familieliv  
 • Der kan aftales fast aften- eller nattevagt, hvis du ønsker det  
 • Kort vej mellem ledelse og medarbejdere  
 • Værdier der udleves i praksis  
 • Et arbejdsmiljø præget af respekt, arbejdsglæde, åbenhed og tillid, hvor humor er en vigtig del af hverdagen og arbejdsmoralen er i top  
 
Alt i alt søger vi en dedikeret social- og sundhedsassistent, der brænder for at yde patienten det bedste. Har du den rette personlighed, tager vi ansvar for at guide og undervise dig ind i specialet efter et struktureret introduktions – og oplæringsprogram og med din oplæringsansvarlige ved din side. Din karriere kan med andre ord ikke være i bedre hænder.  
 
Vi forventer at du  
 • Brænder for dit fag og ønsker at være i front med den faglige udvikling  
 • Prioriterer og handler efter vores kerneværdi ”Patienten Først”, effektive patientforløb og dialog  
 • Kan påtage dig pædagogiske, koordinerende, samarbejdsmæssige og administrative opgaver  
 • Udviser empati og engagement og kan reflektere over din sygepleje  
 • Er god til at formulere dig og danner dig hurtigt et overblik  
 • Vægter tværfagligt samarbejde  
 • Arbejder aktivt med din faglige og personlige udvikling  
 • Bidrager aktivt i udvikling af dine kompetencer inden for den neurologiske sygepleje  

 

Opgaverne – akutte og rehabiliterende  
Opgaverne i afdelingen er tilsvarende varierede, og den rette ansøger får mulighed for at være med til at bestemme, hvilken del af paletten, man kommer til at arbejde med.  
 
Generelt indlægges patienterne akut, og en arbejdsdag i det akutte afsnit er yderst varieret og indeholder kompleks patientpleje, der stiller store krav til fagligheden og er rettet mod observation, koordination, planlægning, information og samtaler med patienter og pårørende i krise.  
 
Patientforløbene i rehabiliteringsafsnittet er ofte på tre til fire uger, og det giver optimale rammer for at opbygge et struktureret patientforløb og se resultaterne af den rehabiliterende indsats. Den rehabiliterende sygepleje er rettet mod grundlæggende sygepleje, inklusive instrumentelle opgaver, observation, koordination, planlægning, pædagogisk kommunikation og tæt samarbejde med patient og pårørende.  
Afdelingen arbejder med tildelt kontaktsygepleje, og det skaber sammenhæng mellem sygeplejen, deltagelse i det tværfaglige team og koordinering af det samlede patientforløb – selvfølgelig i tæt samarbejde med patient og pårørende.  
 
Behandling og pleje af den neurologiske patient planlægges og udføres i et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger. Der er et tæt samarbejde mellem neurologisk akut afsnit, rehabiliteringsafsnittet, neurologisk ambulatorium og primær sektor.  
Det Udkørende Apopleksiteam(DUA) blev oprettet i november 2016. DUA består af én af vores sygeplejersker, en fysioterapeut og en ergoterapeut. De følger op på den neurologiske behandling i patientens hjem og er bindeled til kommunens rehabiliteringstilbud.  
 
Hjerne- Nervesygdomme Senge har plads til 27 patienter. Akut afsnittet modtager patienter med forskellige neurologiske sygdomme f.eks. apopleksi, epilepsi, cancer cerebri, hovedpine, neuroinfektioner, ALS m.fl. Vi udfører trombolyse til apopleksipatienter og ser gode resultater.  
Rehabiliteringsafsnittet har patienter til rehabilitering, primært patienter med apopleksi.  
 
 
Mere om stillingerne  
 
Stillingen skal besættes fra d. 01.01.2019 eller efter aftale. Timetallet er 37 timer (eller nedsat tid efter aftale) i blandede vagter.  
Du kan forvente at have ca. 2 aften- eller nattevagter pr. uge. Der arbejdes hver anden weekend i 8 timer eller hver 3. weekend i 12 timer pr. dag.  
 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 29. og d. 30.11.2018  
 
Kontakt afdelingssygeplejerske Hanna Lyhne på 7636 0380 og hør mere om stillingerne.  
 
Link til vores hjemmeside: Hjerne- og Nervesygdomme 
 
Ansøgning modtages via nedenstående link, senest 26-11-2018