Jobbet "Lægesekretær 32 timer pr. uge Rigshospitalets TraumeCenter " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en lægesekretær til Rigshospitalets TraumeCenter pr. 1. januar 2019, da en af vores dygtige medarbejdere går på pension. 
 
I TraumeCentret er lægesekretæren er en vigtig del af et tværfagligt team. Hun/han har et stort ansvar og en arbejdsdag, der er afvekslende, udfordrende og uforudsigelig.  
 
Vores hverdag er ikke kedelig, idet du som lægesekretær i Rigshospitalets TraumeCenter har mange forskellige funktioner. Her kan være forrygende travlt - og mindre travlt, men en ting er sikker, TraumeCentret er en spændende arbejdsplads. 
 
Vi arbejder i skiftende vagter og er fleksible mht. arbejdstidsplanlægning. Vi forventer, at du tager vagter hver 2. weekend, og at du er indstillet på at afløse ved ferier og sygdom med kort varsel. De vekslende arbejdstider giver til gengæld mulighed for at planlægge hverdagsfri, når du har behov for det.
Da lægesekretæren er en vigtig brik i TraumeCentret, er vi til stede 24 timer i døgnet, 365 dage om året, så du skal være indstillet på at tage din del af vagterne på helligdage, inkl. påske, jul og nytår. 
 
Som lægesekretær i TraumeCentret beskæftiger du dig bl.a. med: 
 • Akut Koordinations Center på Rigshospitalet (AKC), hvor vi modtager opkald fra akutlægebiler og helikoptere med patienter til TraumeCentret  
 • Særlige funktioner i AKC i forbindelse med beredskabet på Rigshospitalets to matrikler  
 • Modtagelse af hjertestopkald og tilkald af personale til hjertestop via alarmkald på Rigshospitalet
 • Besvarelse af telefoniske forespørgsler til Donorregister og Livstestamente 
 • Modtagelse af traumepatienter, som del af traumeteamet. Du er med på traumestuen som lægesekretær til dokumentation i Sundhedsplatformen og skrivning efter direkte diktat, kald af tilsyn og forefaldende opgaver
 • Modtagelse- og indskrivning af patienter, koderegistrering samt andet almindeligt forefaldende lægesekretærarbejde
 • Registrering af traumepatienter til engelsk database
 • Tæt tværfagligt samarbejde med TraumeCentrets sygeplejersker, læger fra mange forskellige specialer samt andet personale, der har en funktion i TraumeCentret. 
 
Vi forventer, at du 
 • Er uddannet lægesekretær, gerne med nogle års erfaring inden for flere specialer 
 • Kan skrive blindskrift og har et bredt ordforråd inden for de lægefaglige termer
 • Har flair for IT
 • Er omstillingsparat. 
 
Vi lægger stor vægt på 
 • Fleksibilitet 
 • Ansvarsbevidsthed  
 • Selvstændighed 
 
Det vil være en fordel, men ikke noget krav, hvis du 
 • Har erfaring i akut arbejde fra skadestue/ambulatorium 
 • Er erfaren bruger af Sundhedsplatformen. 
 
Vi tilbyder 
 • Fleksibel arbejdstidsplanlægning, hvor du kan ønske vagter/fridage 
 • En spændende og afvekslende hverdag 
 • Gode kollegaer 
 • En levende arbejdsplads i stadig udvikling 
 • Minimum en måneds oplæring. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Anette Rasmussen på tlf. 3545 9706, klinikchef Henrik Grønborg på tlf. 3545 8005 eller sekretariatet på tlf. 3545 3193.
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. november 2018 kl. 12.00.
 
Vi afholder samtaler den 22. og 26. november, begge dage efter kl. 12. 
 
Stillinger i TraumeCenter er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest.
 
Du kan læse mere om TraumeCentret på www.traumecenter.dk  
 
Rigshospitalets TraumeCenter modtager svært tilskadekomne patienter fra Østdanmark og fungerer som hospital for sekundært overflyttede traumepatienter til kompliceret kirurgisk og intensiv behandling. TraumeCentret modtager brandsårspatienter fra hele landet, der efter primær behandling indlægges på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Der modtages endvidere akutte medicinske og kirurgiske, samt patienter henvist fra praktiserende læge til skadebehandling. TraumeCentret består af en moderne traumemodtagelse med tilhørende CT-skanner og operationsstue. Til TraumeCentret er der endvidere tilknyttet Akut Koordinations Center (AKC).  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.