Jobbet "Fysioterapeut søges til en spændende stilling ved Dag- og Døgnafsnit Aabenraa pr. 1. januar 2019 " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde med unge mennesker? Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor udvikling, høj faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier hele tiden er i fokus. Ungdomspsykiatrisk dag – og døgnafsnit i Aabenraa søger fysioterapeut til en fast stilling 37 timer/uge til besættelse pr. 1. januar 2019. 
 
I afsnittet lægger vi vægt på et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor fagligheden og det sociale fællesskab vægtes højt. Vi har et bredt tværfagligt samarbejde og faglig sparring foregår på tværs af forskellige faggrupper.  
 
Vores vision er at skabe en tryg afdeling for patienter, personale og pårørende, hvor patienten og høj faglighed er i fokus. Vi samarbejder kontinuerligt på at finde gode strategier til gavn for den unge. Der arbejdes bl.a. ud fra mentaliseringsbaseret miljøterapi, Safewards og ud fra bæltefri tilgang.  
 
Vi søger en kollega: 
 
 • Der har erfaring med eller interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, herunder arbejdet med unge mennesker med en spiseforstyrrelse.  
 • Der kan arbejde målrettet og relationelt i forhold til de unge og deres netværk. 
 • Der kan bidrage med den fysioterapeutiske vinkel ind i et tværfagligt samarbejde, således at den unge og familien opnår den bedste behandling, der både kan foregå individuelt og i grupper. 
 • Der kan være til stede i akutte situationer, for at forebygge tvang blandt andet ved hjælp af sansestimulation.  
 • Der har gode samarbejdsevner og der kan være en del af teamet i miljøet, hvor der forventes at du deltager i aftenvagt og har opgaver på lige fod med det øvrige miljøpersonale. 
 • Der kan trives i en organisation der er i løbende udvikling og forandring. 
 • Der med humor, respekt og empati er med til at sætte præg på en aktiv hverdag. 
 
Vi tilbyder:
   
 • Mentorordning og god introduktion til specialet.  
 • Et integreret sengeafsnit i flotte rammer og med nye muligheder, bl.a. sanserum, hal og fysioterapi. 
 • En arbejdsplads hvor ergo-/fysioterapi er en integreret del af behandlingen. 
 • Selvstændige arbejdsopgaver, med høj grad af indflydelse på eget arbejdsområde og hvor der altid er mulighed for drøftelser med kollegaer.  
 • Samarbejde og faglig sparring med ergo/fysioterapeut kollegaer i psykiatrisygehuset både internt og regionalt.  
 • Deltagelse i supervision og temadage med henblik på faglig udvikling og sammenhængskraft til gavn for de indlagte unge og deres netværk. 
 • Tværfagligt samarbejde ud fra miljøterapeutiske principper og kontaktpersonordningen. 
 • Målrettet arbejde med bæltefri tilgang bl.a. med Safewards og sanseintegration. 
 • Løbende undervisning og uddannelse indenfor specialet – herunder kommunikativ deeskalering, konflikthåndtering og psykopatologi  
Arbejdet er primært i dagvagt med 1 aftenvagt i ugen og weekendvagt hver 3 uge.  
 
Om afdelingen: 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Sydjylland er fordelt på de tre matrikler. Dag- og døgnafsnittet i Aabenraa har 18 døgnpladser og 2-4 dagpladser. Afsnittet har egen skole tilknyttet og sygehuset har egen hal og motionscenter. Sengepladserne er fordelt på behandling af unge med spiseforstyrrelser og unge med almenpsykiatriske tilstande. Dagpladser rummer begge områder.  
 
Praktiske oplysninger: 
 
Ansøgningsfrist 21-11-2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt først i uge 48. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen hos funktionsleder Rikke Rønnebech Mortensen på tlf. 9944 6401 eller mail; rikke.ronnebech.mortensen@rsyd.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.