Jobbet "Sygeplejerske søges til fast stilling på Blodsygdomme, Sengeafsnit C516 / C515" er udløbet

Region Midtjylland

Blodsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Blodsygdomme Sengeafsnit med tilhørende Hjemmeklinik søger sygeplejerske til Lymfom Subspecialet med tiltrædelse 1. januar 2019. Der er tale om en fast stilling, der er berammet til 37 timer om ugen eller efter ønske.

Vi tilstræber vagt hver 3. weekend, men man må påregne to ekstra weekender fordelt over året. I sommerferieperioden kan fordelingen af weekender falde lidt anderledes, da vi prioriterer frihed i weekenden op til ens ferie.

Blodsygdomme – Sengeafsnit er fusioneret i forbindelse med udflytningen til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby , således at sengeafsnittet har 31 sengepladser indeholdende tre subspecialer – Lymfom, Myelomatose og Leukæmi. To af stuerne er indrettet som ” Ungestuer ” og er forbeholdt patienter i aldersgruppen 18 til 29 år.

Endvidere har afsnittet tilknyttet en Hjemmeklinik, hvor patienter med særlige behov kan følges tæt af kendt plejepersonale og den patientansvarslige læge. Ligeledes benyttes hjemmeklinikken til patienter, der får dele af deres kemoterapibehandling i eget hjem via en infusionspumpe.

Der ydes i afsnittet pleje og behandling af patienter i alle faser af deres sygdom, og forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Enkelte patienter har dele af deres palliative forløb i afsnittet.

Afsnittet modtager såvel akutte som elektive patienter og er kendetegnet af et stort flow. Vi tilstræber tildelt patientpleje, og der samarbejdes tæt i tværfaglige teams omkring – og sammen med – patienten og de pårørende.

Vi er i gang med flere spændende tiltag indenfor sygeplejen. Vi arbejder med fastholdelse af tværfaglige CNS lymfom konferencer, palliationskonferencer, sygepleje til unge kræftpatienter og forbedring af patientforløb generelt, herunder omlægning af indlæggelseforløb til ambulante forløb.

På det organisatoriske og arbejdsmiljømæssige område vil tilpasning til de nye rammer have særlig bevågenhed. Vi har behov for at finde de mest hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at fastholde et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.

Som nyansat sygeplejerske vil du blive tilbudt følgende
 • et struktureret introduktions- og oplæringsforløb, der tager udgangspunkt i den nyansattes kompetencer
 • undervisningsforløb med fokus på hæmatologiske sygdomme og hæmatologisk sygepleje i forbindelse med fastansættelse
 • planlagt mono- og tværfaglig undervisning internt i afsnittet

Vi søger en sygeplejerske, der
 • har hæmatologisk erfaring – meget gerne indenfor lymfom subspecialet
 • eventuelt også har gennemført kurset ” Medicinsk kræftbehandling ”
 • kan bevare overblikket og prioritere i opgaverne hos de svært syge, komplekse patienter
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • kan lide at arbejde i en tempofyldt hverdag, hvor et godt kollegialt samarbejde er i højsædet
 • kan indgå i tæt mono- og tværfagligt samarbejde
 • har lyst til at arbejde i ”Makkerpar” – et område, vi til stadighed udvikler og forbedrer
 • har erfaring med akut og terminal sygepleje
 • værdsætter at arbejde med såvel både den grundlæggende som den højt specialiserede sygepleje
 • har erfaring med kommunikationen med svært syge patienter og dennes pårørende
 • har lyst og mod til at arbejde tæt omkring patienter og pårørende i krise

Vi tilbyder derudover
 • samarbejde med et engageret og udviklingsorienteret personale, der brænder for sygeplejen til den hæmatologiske patient
 • et inspirerende og godt lærings- og arbejdsmiljø, hvor der stilles faglige og menneskelige krav med respekt for den enkelte medarbejder
 • en alders- og erfaringsmæssig bredt sammensat personalegruppe, der brænder for deres fag, for specialerne og for at yde den bedste sygepleje til patienterne
 • medindflydelse på egen tjenestetidsplanlægning

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. 

Ønsker du at vide mere om stillingen, så kontakt afdelingssygeplejerske Mona Sørensen på 2475 8995.

Ansøgningsfrist den 22. november 2018. Samtaler afholdes den 27. november 2018 over middag.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.