Jobbet "Ønsker du at arbejde i en afdeling, hvor kompetenceudvikling er i fokus, så se her......" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger pr. 1. januar 2019 en ny kollega til Psykoterapeutisk Team, som har til huse i nybyggede lokaler på havnen.

Stillingen er på 32 timer og arbejdstiden vil ligge mellem kl. 07.30-16.00 mandag til torsdag og fredag mellem kl. 07.30-13.30. Du vil få en fast dag til kl. 18 hver anden uge.

 

Psykoterapeutisk Team varetager behandling af borgere med svære belastningstilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, seksuelle vanskeligheder, personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, psykiske vanskeligheder ifm. traumer og vedvarende belastning i tilværelsen. 

 

Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og lægesekretærer. Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige 5 lægesekretærer og det øvrige personale, men også med afdelingens øvrige 45 sekretærer.

 

Dine arbejdsopgaver vil være varierende og bl.a. bestå af journalskrivning, skrivning af breve og referater, booking og registrering, telefonbetjening, visitation/indkaldelse af patienter, diverse forefaldende sekretærarbejde. Derudover har man  afløserfunktion i vores reception ved fravær/sygdom.

 

Et ufravigeligt krav til stilingen er en lægesekretæruddannelse. Herudover ønsker vi en sekretær med gode IT-evner og kendskab til Cosmic. Du skal være kvalitetsbevidst omkring dine opgaver og kunne arbejde selvstændigt. På grund af stor patient- og pårørendekontakt kræves der gode kommunikationsevner. Vi forventer, at vores nye medarbejder vil bidrage til et godt socialt arbejdsmiljø og vil være hjælpsom og samarbejdsvillig.

 

Fra afdelingen tilbyder vi et grundigt introduktions- og oplæringsprogram, tæt mono- og tværfagligt samarbejde, deltagelse i personalemøder, deltagelse i konferencer, undervisning, deltagelse i relevante kurser og efteruddannelse, månedlige sekretærmøder, deltagelse i temadage, mulighed for deltagelse i faglige foredrag på afdelingen, kaffe/te- og frugtordning.

 

Der er på Psykiatrisk Afdeling Odense rygeforbud i arbejdstiden.

 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Gitte Hundtofte på telefon 9944 8905.
   

Såfremt du ikke i forvejen er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

 

Ansøgningsfristen er den  22. november 2018 og ansættelsessamtaler finder sted den 26. november 2018.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.