Jobbet "Afdelingslæge til Geriatrisk sektion, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Afdelingslæge til Geriatrisk sektion, Geriatrisk og Palliativ Afdeling,
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital 
 
Ved Geriatrisk sektion, Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler (Bispebjerg matriklen) er en stilling som Afdelingslæge ledig til besættelse 
pr. 01.03.2019 eller snarest derefter. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: geriatri, gerne med bred klinisk erfaring. 
 
Geriatrisk-Palliativ afdeling etableres som selvstændig afdeling per 1.1.2019.og vil bestå af en geriatrisk og en palliativmedicinsk sektion. 
 
Den geriatriske sektion i afdelingen varetager udredning og behandling af ældre, medicinske patienter i optageområdet. 
Sektionen råder over 37 geriatriske senge, fordelt på begge matrikler. Desuden et velfungerende geriatrisk ambulatorie med Hukommelsesenhed, Faldklinik, Almen ambulatorie, Polyfarmaciambulatorie samt Multisygdomsambulatorie. Den ortogeriatriske funktion varetages i tæt samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling M. Afdelingen er meget involveret i det tværsektorielle samarbejde med hospitalets optagekommuner, hvor vi løbende afprøver nye samarbejdsformer som tilgodeser sundhedsvæsenets udfordringer i fremtiden. 
 
Det er planlagt at samle de geriatriske senge på BBH-matriklen i efteråret 2019. 
 
Gennem en del år har den akutte geriatri været en af afdelingens indsatsområder i tæt samarbejde med Akutafdelingen. Der er etableret et velfungerende tværfagligt akutgeriatrisk team, udgående tværfagligt akutteam, funktion i akutmodtagelsen(skadesdelen) samt en tværsektoriel udredningsenhed. 
I løbet af 2019 er der påtænkt etablering af skærmede, geriatriske modtagesenge i akutafdelingen. 
 
Til forstærkning af vores akutgeriatrisk funktion søger vi derfor en engageret, fleksibel og dynamisk Afdelingslæge, som har lyst til og trives i et tværfagligt, travlt miljø i Medicinsk Modtageafsnit, samt i Akutmodtagelsen. Ved siden af arbejdet i den akutgeriatriske funktion vil der være mulighed for, at have funktion i de øvrige geriatriske funktioner efter aftale. 
 
Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø for både medicinstuderende samt yngre læger, og Afdelingslægen forventes at deltage i undervisning samt uddannelse af yngre læger. 
 
Afdelingens brede forankring på hospitalet har i de senere år resulteret i en del forskningsprojekter i samarbejde med andre afdelinger, yderligere forstærket af et nyoprettet professorat i geriatri. Forskningserfaring vil derfor være ønskeligt, ligesom vi forventer, at ansøgere har lyst til aktivt at indgå i afdelingens forskningsmiljø. 
 
Kvalifikationer 
◾ Speciallæge i intern medicin:geriatri med bred medicinsk 
    erfaring 
◾ Fleksibilitet, engagement 
◾ Gode samarbejdsevner og respekt for andre 
◾ God kommunikation mono- og tværfagligt samt professionalisme 
◾ Interesse for uddannelse af yngre læger og medicinstuderende 
◾ Ønske om at udvikle det geriatriske og akutgeriatriske område i samarbejde med de andre 
    speciallæger i afdelingen 
 
Vi kan tilbyde 
◾ En selvstændig geriatrisk afdeling 
◾ En dynamisk afdeling, som udvikler sig kontinuerligt 
◾ Spændende og udfordrende opgaver 
◾ Høj prioritering af uddannelse 
◾ Fokus på udvikling og professionalisme 
◾ Godt tværfagligt miljø 
 
Stillingen er indtil videre vagtfri. 
 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med 
overenskomsten for Yngre læger. 
 
Ansøgningen bedes udformet iht. de 7 lægeroller 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
Specialeansvarlig overlæge Eckart Pressel, tlf.: 21653242 
 
E-mail: Eckart.Pressel@regionh.dk. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgning fremsendes senest den 25.11.2018