Jobbet "Introduktionsstilling Socialmedicinsk Enhed" er udløbet

Region Nordjylland

Socialmedicinsk Enhed

Havrevangen 1, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling nr. 8001-347-91+01
Aalborg Universitetshospital
Socialmedicinsk Enhed
 
En introduktionsstilling til specialet samfundsmedicin ved Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital, opslås hermed til besættelse pr. 01.01.2019 eller efter aftale.
 
Socialmedicinsk Enhed er Region Nordjyllands tilbud om læge- og psykologkonsulentbistand på det socialmedicinske område til kommunerne i Region Nordjylland, og i forbindelse med reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet er det besluttet, at sundhedskoordinatoropgaven og Klinisk Funktion placeres i Socialmedicinsk Enhed.
Arbejdet består i notatskrivning til den kommunale forvaltning i sygedagpenge-, revaliderings- og førtidspensionssager foruden deltagelse i møder i den kommunale forvaltning og samtaler med klienter. Den socialmedicinske læge skal derudover ofte være bindeled mellem sundhedsvæsnet og den kommunale sektor.
Den lægelige opgave består i at overskue en ofte kompliceret sygehistorie og lave en samlet vurdering af helbredsmæssige og sociale forholds betydning for et menneskes fremtidige funktionsniveau. Du får derfor mulighed for at bruge al din medicinske viden, og bistået af erfarne kolleger vil du få mulighed for at udvikle dine evner til at inddrage sociale forholds betydning for menneskers helbred og daglige funktionsniveau og drage nytte af dette i et fremtidigt arbejde for patienterne.
 
Afdelingen er bemandet med 17 læger, 6 psykologer og 5 sekretærer.
Afdelingen er forskningsaktiv og deltager i undervisning af medicinske studenter.
Til stillingen hører godkendt uddannelsesprogram ifølge videreuddannelsesreformen, og afdelingen deltager også i hoveduddannelsesforløb foruden vi har ansat Ph.D.-studerende. Deltager desuden i uddannelsesforløbene til almen praksis.
 
Stillingen er vagtfri, der må påregnes nogen kørsel i forbindelse med arbejdet.
 
Socialmedicinsk Enhed er en afdeling ved Aalborg Universitetshospital, placeret i Klinik Medicin.  Du kan læse mere om afdelingen på Universitetshospitalets hjemmeside: www.aalborguh.dk , eller du kan kontakte: Ledende overlæge, Marianne Rudbeck eller uddannelseskoordinerende yngre læge Charlotte Forstrøm på tlf.: 97 66 41 40.