Jobbet "Lægesekretær til Kræftafdelingen, Klinik A, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Dit næste skridt
Vil du være en del af et team, der sætter en ære i faglighed, nytænkning, plads til humor og socialt samvær?

En stilling som lægesekretær på 37 timer/uge i Kræftafdelingen, Sekretærgruppe 1, Klinik A – er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 (eller efter aftale).

Kræftafdelingen bliver i 2019 samlet under fælles tag på Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby – men i Klinik A er vi heldige: Vi er her nemlig allerede! 
Det betyder, at vi allerede nu har mulighed for at gå nye veje i vores tilgang til opgaverne – og vi glæder os meget til at kunne hjælpe vores kolleger godt igang efter udflytningen til Skejby.

Det daglige arbejde i Klinik A
Du får ni fantastiske kolleger i Klinik A. Vores primære arbejde består af: Patientkontakt via telefon og reception, booking af tider, journalskrivning, opgaver for læger/sygeplejersker – med andre ord: Vi sikrer, at patienten får et godt forløb. I Klinik A har vi både patienter til kemobehandling og til strålebehandling – det giver os et rigtigt godt indblik i alle de behandlinger, som Kræftafdelingen tilbyder.

Derudover er vi rigtigt gode til
  • at få øje på nye, spændende opgaver
  • at dyrke det tværfaglige samarbejde med alle faggrupper i både klinikker og stråleterapi
  • at supplere hinanden i sekretærgruppen med vores forskellige personligheder og kompetencer, ligesom vi er gode til at hjælpe hinanden i det daglige med gensidig respekt og masser af godt humør
Vi er organiseret i et rul, så du får en afvekslende hverdag og har arbejdstid indenfor normal dagarbejdstid – med 3-4 vagtdage i weekend/helligdage om året.

Så kan du se dig selv arbejde med flok kolleger, der
  • er uddannede lægesekretærer (du skal også selv være uddannet lægesekretær)
  • har en positiv tilgang til arbejdet og hinanden
  • er opfindsomme og gode til at søge udfordringer
  • er gode til at se de muligheder, der kan gøre hverdagen bedre for patienter og kolleger
Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Om Kræftafdelingen
Kræftafdelingen er en stor afdeling med to sengeafsnit, fire ambulante klinikker, tre stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 650 mennesker fordelt på ca. 20 faggrupper. Afdelingen har 7.500 nyhenviste patienter årligt, vi har ca. 110.000 ambulante besøg og ca. 23.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 55.000 strålebehandlinger og giver ca. 32.000 kemoterapibehandlinger. I 2019 bliver Kræftafdelingen samlet på Aarhus Universitetshospital under fælles tag på Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

For yderligere oplysninger kontakt ledende lægesekretær, Sekretærgruppe 1, Berit Korsbæk på 2151 9693 eller på berit.korsbek@rm.dk.

Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring sendes via nedenstående link. Ansøgningsfrist er den 21. november 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. november 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.