Jobbet "Lungemedicinsk Sengeafdeling udvider" er udløbet

Region Midtjylland

Lungemedicinsk Afdeling LUB

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Lungemedicinsk Afdeling søger sygeplejersker til tre-fire faste stillinger og to barselsvikariater på 30-34 t/uge i blandede vagter pr. 1. februar 2019, eller før hvis muligt.
 
Lungemedicinsk Afdeling er en specialeafdeling indenfor lungemedicin og allergologi, hvor vi har landsdelsfunktion i forhold til nogle lungesygdomme. Afdeling LUB6 er et 7-døgnsafsnit med 15 senge, og vi modtager specialepatienter, samt intern medicinske patienter fra akutafdelingerne. Derudover modtager vi specialepatienter fra andre hospitaler i regionen samt fra andre regioner.  Vi opstarter lomholt-behandling, high-flow behandling og NIV-behandling hele døgnet i sengeafdelingen.
 
Den 1. december i år opnormerer vi til 18 senge, og den 10. januar 2019, når vi flytter til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, opnormerer vi til 22 senge, da KOL patienterne fremover samles i Lungemedicinsk Afdeling. Vi rekrutterer nu for at skabe gode rammer for oplæring af nyt personale.
 
På LUB6 har vi social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende på forskellige stadier af deres uddannelse. Du vil derfor have daglig vejlederfunktion de dage, de ikke går med den kliniske vejleder.
 
Vi søger sygeplejersker, der
 • har interesse for og evt. kendskab til at yde sygepleje til den komplekse lungesyge patient
 • har kendskab til/interesse for lomholt-behandling, NIV-behandling og High Flow-behandling
 • er i stand til at holde overblik og fokus, når der er mange opgaver, og dermed er i stand til at prioritere opgaverne
 • konstruktivt vil medvirke til at arbejde for afdelingens struktur med tildelt patientpleje og makkerpar
 • selvstændigt kan varetage tildelt patientpleje for en gruppe af op til fem patienter efter introduktionen
 • konstruktivt vil medvirke til et godt samarbejde omkring vores patienter på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer
 • vil medvirke til en kontinuerlig faglig udvikling i afdelingen
 • er engageret og har humor
 • har kompetencerne til at være ansvarshavende i vagten efter introduktionen
   
Vi tilbyder
 • introduktion til afdelingen ved introduktionsansvarlig sygeplejerske
 • følge erfaren sygeplejerske i vagt de første 14 dage
 • arbejde hver 3. weekend, i ferieperioder hver 2. weekend
 • arbejde 8,25 t pr.vagt i alle vagter, også i weekenden
 • et virkelig godt arbejdsmiljø
 • mange sygeplejefaglige udfordringer
 • ansvar for et sygeplejefagligt område, du har interesse i

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Solveig Kær Rasmussen på 7846 2127 eller tillidsrepræsentant Julie Uhre Knattrup på 7846 2123.

Ansøgningsfristen er 15. januar 2019 , og samtaler afholdes løbende. Du kan derfor forvente at blive kaldt til samtale nogle dage efter, du har sendt din ansøgning.
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.