Jobbet "Da flere af vores sygeplejersker er under lykkelige omstændigheder, søger Amager Hvidovre Hospital, Barselsafsnit erfarne sygeplejersker/jordemødre til 1-årige barselsvikariater" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Stillingerne er på 32-37 timer pr. uge og er til besættelse pr. 1.januar 2019 eller efter aftale. 
 
Afsnitsprofil: 
Hvidovre Hospitals barselsafsnit 426/412 - har plads til 50 barselspatienter, fordelt på 2 afsnit. Vi modtager kvinder efter komplicerede fødsler eller kejsersnit, familier tilknyttet familie-ambulatoriet samt ukomplicerede førstegangsfødende. De barslende kvinder har en ledsager medindlagt. Afsnittet har et højt flow af indlæggelser og udskrivelser. 
 
Barselsafsnittet har ca. 45 personaler ansat - sygeplejersker, jordemødre og SOSU-assistenter, og har både sygeplejestuderende, social-og sundhedsassistentelever samt jordemoderstuderende i uddannelsesforløb.  
Der er desuden tilknyttet klinisk udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist, Assisterende afdelingssygeplejerske, Amme- specialist og klinisk underviser til afsnittet. 
 
Vi er en afdeling med fokus på høj faglighed og det gode arbejdsmiljø. Vi arbejder systematisk med patientoplevet kvalitet, faglige teams, faglig refleksion og at pleje og behandling bygger på et samarbejde med patient og pårørende.  
Som ansat vil du være med til, at implementere og videreudvikle den sygeplejefaglige referenceramme samt strategien for sygeplejen, som er udarbejdet på AHH.  
 
Vagtbelastningen er 7- 8 vagter på 4 uger. Vi arbejder både hver anden weekend eller hver tredje weekend med skiftende 8 og 12-timers vagter i weekenderne. Dette efter eget valg. 
 
Vi søger en kollega: 
 • Der sammen med os har lyst til at engagere sig i den faglige udvikling af barselsplejen 
 • Der er faglig stolt samt ønsker faglig og personlig udvikling 
 • Der har obstetrisk erfaring og eller anden relevant medicinsk eller kirurgisk erfaring 
 • Der har lyst til at indgå i afsnittets faglige teams 
 • Der brænder for den familieorienterede helhedspleje 
 • Der trives i et travlt og foranderligt miljø 
 • Der interesserer sig for og kan rumme patienter med svære psykosociale problemstillinger 
 
Vi tilbyder: 
 • Planlagt individuelt oplæringsprogram med mentorordning 
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på patienttilfredshed og patientinddragelse  
 • En arbejdsplads der arbejder målrettet med forbedringsprojekter – herunder SP 
 • En dynamisk og positiv personalegruppe der har fokus på at yde pleje af høj faglig kvalitet 
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet med trivsel og faglig udvikling 
 • Et afsnit hvor vi har fokus på familie dannelse  
 • Dygtige og hjælpsomme kollegaer med stærkt fagligt engagement  
 • Medindflydelse på egen vagtplan i MinTid 
 
Vi brænder for vores speciale og ønsker en kollega der vil indgå i samarbejdet med samme ildhu.  
Evt. spørgsmål til stillingen stiles til Afdelingssygeplejerske Gitte Munkebo Mogensen, afsnit 426/412 på tlf.nr. 3862 0240 / 3862 5595 eller på mail til gitte.munkebo.mogensen.01@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 26. november 2018 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler: Onsdag d. 28. november 2018