Jobbet "Patientvejleder" er udløbet

Region Midtjylland

Patientkontoret

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Er du sygeplejersken, vi søger til en stilling som patientvejleder?
Region Midtjylland søger en dygtig og ambitiøs sygeplejerske, der ønsker at specialisere sig som patientvejleder.
 
Patientkontoret har ansvaret for Region Midtjyllands patientvejlederfunktion, hvor vi vejleder og rådgiver regionens borgere om patientrettigheder m.v. Patientkontoret varetager desuden den centrale omvisiteringsfunktion. Patientkontoret besvarer årligt ca. 25.000 henvendelser hovedsageligt telefonisk.
 
Om stillingen
Som patientvejleder er dine hovedopgaver, at:
 • informere, vejlede og rådgive om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelser, behandling, , genoptræning, frit  og udvidet frit sygehusvalg, ventetider m.m.
 • informere, vejlede og rådgive patienter om patientrettigheder, herunder regler på klage– og erstatningsområdet.
 • behandle anmodninger om omvisitering, herunder opfølgende kontakt til patienter og hospitaler.
 • vejlede og hjælpe patienter med udformning og fremsendelse af klage- og erstatningsskema  til rette myndighed.
 • rådgive udenlandske patienter, der søger behandling i Danmark og danske patienter, der ønsker behandling i udlandet.
 • Videreformidle viden og rettigheder til andet sundhedspersonale. 
 
Om dig
Faglige kvalifikationer:
 • Vi lægger vægt på, at du har en baggrund som sygeplejerske og har en bred erfaring fra sundhedssektoren.
 • Du har flair for at tilegne dig relevant viden, herunder lovstof og retningslinjer, og videreformidle det enkelt og letforståelig – både mundtligt og skriftligt, og lejlighedsvist på engelsk.
 • Du er struktureret og har gode administrative færdigheder.
 • Du har en anerkendende kommunikation  og kan se en sag fra flere sider.
 
Personlige kvalifikationer:
 • Du er udadvendt, empatisk og imødekommende i dit møde med mennesker.
 • Du arbejder selvstændigt og kan samtidig indgå i samarbejdsrelationer.
 • Du trives i en hverdag præget af mange forskellige og udfordrende opgaver af varierende kompleksitet samt rutineopgaver.
Vi tilbyder
 • En spændende og travl hverdag med mange berøringsflader.
 • Et alsidigt job på fuld tid.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • En attraktiv arbejdsplads, hvor du bliver en del af et velfungerende team af engagerede og erfarne medarbejdere.
Hvem er vi
I Patientkontoret er vi p.t. 12 medarbejdere med sygeplejefaglig, juridisk eller administrativ baggrund samt en kontorchef. Patientkontoret er organisatorisk placeret i Regionssekretariatet og beliggende i Regionshuset Viborg.
 
Du kan se mere om patientkontoret på: http://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
 
Ansøgningsfristen er den 2. december 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. og 12. december 2018.
 
Forventet tiltrædelse senest den 1. februar 2018.
 
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Marianne Bengtson på tlf.: 2184 8119 eller mail: Marianne.bengtson@stab.rm.dk eller patientvejleder Lars Degnbol tlf.: 7841 2367 eller lars.degnbol@stab.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale