Jobbet "Lægesekretær til Uummannaq" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Du får et spændende arbejde hvor du er i kontakt med mange mennesker. Du har ansvarsfulde opgaver, hvor du bl.a. fungerer som lægesekretær for specialistindkaldelser, håndtere indberetninger til embeder, styrelser, nævn mm., samt registrerer udskrevne patienter. Du er også tovholder for patienter på midlertidigt behandlingsophold, i transit eller i behandling på andre sygehuse. Her skal du også sikre at patientdata ajourføres og opdateres. 

Dit servicegen er stort og du brænder for at give borgerne en god oplevelse, både gennem telefon, mail og ved personlig henvendelser. Af andre opgaver bestiller, formidler og følger du op på rejsebestillinger til patientrejser. Oprydning og arkivering af bilag og sager, samt afløsning for tolke kan også forekomme. 

 

Hvem er vi?

Du vil møde inspirerende og engagerede kollegaer, som får ting til at lykkedes i fællesskab. Vi er afhængige af hinandens kompetencer, og vi er opmærksomme på hinanden både fagligt og socialt. Vi har et kommunikerende og humørfyldt arbejdsmiljø. 

Vi tilbyder et spændende job med gode udviklingsmuligheder. Dine alsidige arbejdsopgaver giver dig et godt kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen og værdifuld erfaring til din karriere. 

 

Hvem er du?

  • Kontoruddannet/lægesekretæruddannet
  • Kenskab til diverse IT programmer 
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk
  • Som person er du stabil, venlig og ansvarsbevidst

 

Uummannaq

Uummannaq er en ø som ligger smukt omgivet af høje fjelde i Uummannaq Fjord. Distriktet har ca. 2.500 indbyggere, hvoraf ca. 1.400 bor i byen og de resterende i de fem tilhørende bygder. Her er gode muligheder for oplevelser som vandretur på fjeldet, sejlads med båd og kajak om sommeren og hundeslædekørsel om vinteren. Uummannaq by har en smuk kirke, flere butikker, posthus og et museum.

 

Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her: http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster 

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20811527) 

Ansøgningsfrist: 22. november 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved kontorfuldmægtige Ane Marie Kristiansen på tlf. (+299) 95 12 11 eller på e-mail: AMKR@PEQQIK.GL. Eller ved afdelingssygeplejerske Helle Mølstrøm på tlf. (+299) 95 12 11 eller på e-mail HRUP@PEQQIK.GL. 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL. 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.