Jobbet "Har du lyst til at arbejde med udvikling af sygeplejen? Her er stillingen som klinisk udviklingssygeplejerske i Gastroenhedens Øvre kirurgiske afsnit 314, Hvidovre hospital." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Klinisk udviklingssygeplejerske søges til Øvre Kirurgiske afsnit 314 den 1. januar 2019 eller efter aftale.  
 
Afsnit 314 er et kirurgisk afsnit, der har landsdelsfunktion indenfor bl.a. pleje og behandling af patienter med øvre refluks/motilitet, og fedme. Afsnittet har også patienter til udredning for øvre lidelser, akut pancreatit, hernier palliativ pleje m.m.  Mange patienter har høj co-morbiditet og oplever akut forværring.  
 
Sygeplejen i afsnit 314 er præget af både korte, men også længevarende kontakter, samt komplekse komprimerede patientforløb, hvor kommunikation og vejledning vægtes højt og foregår på et højt fagligt niveau. Overblik og koordinering af det samlede patientforløb er vigtig. 
 
Vi er en velfungerende stabil gruppe af unge og erfarne og meget engagerede sygeplejersker. 
 
Har du lyst til at blive en del af afsnit 314 og indgå i et ligeværdigt samarbejde med dine kolleger? Ønsker du at medvirke til udvikling af sygepleje og behandling til patienter i komplekse komprimerede forløb med høj klinisk kvalitet og sammenhængende patientforløb? Så kan du være den helt rigtige kliniske udviklingssygeplejerske i vores afsnit. 
 
Stillingen vil være på 37 timer/uge. Det forventes, at du efter aftale har både administrative dage og deltager i plejen i forskellige former, da vi ser udvikling af sygeplejen oftest sker praksisnært (i det kliniske arbejde).  Der vil være vagter i begrænset omfang med weekendvagt hver 4 uge.  
 
Dine opgaver vil i samarbejde med afdelingssygeplejersken være at: 
 • Planlægge, gennemføre og følge op på klinisk udviklingsarbejde. 
 • Udvikle og implementere ny viden indenfor den specialespecifikke sygepleje 
 • Medvirke til planlægning, gennemførelse og implementering af udviklingstiltag i praksis 
 • Kvalitetssikring af patientforløb 
 • Sætte fokus på sygeplejeforskning 
 • Dokumentstyring af afsnittets retningslinjer og instrukser. 
 • Medvirke til udarbejdelse af relevante instrukser 
 • Være rollemodel for nye og erfarne kollegaer 
 • Arbejder med mentorer og kompetencekort 
 • Ansvarlig for planlægning af afsnittets faglige undervisning 
 • Optimering af læringsmiljøet i afdelingen 
 • Være medansvarlig for at få introduceret nyt personale til afsnittet og specialet 
 
Vi forventer, at du: 
 • Har nogle års klinisk erfaring, evt. kirurgiske patientforløb 
 • Bidrager til et positivt arbejdsmiljø 
 • Er en synlig del af hverdagen i det kliniske felt 
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt og inspirere andre 
 • Kan bevare overblik og prioritere arbejdsopgaver i forhold til vigtighed og deadlines 
 • Har stor lyst og evne til at inspirere og motivere til at løfte den faglige udvikling og til at påvirke den kliniske praksis i afsnittet hen imod en systematisk og videns baseret praksis 
Ansættelses samtaler vil blive afholdt i starten af uge 48. 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Gitte Fagerberg på tlf. 3862 6421 eller via mail gitte.fagerberg@regionh.dk 
Ansøgningsfrist: Den 23.11.18 
 
Gastroenheden på Hvidovre Hospital er landet største afdeling indenfor kirurgisk og medicinsk gastroenterologi. Afdelingen har 150 sengepladser fordelt på 6 sengeafsnit og et semiintensivt afsnit. Afdelingen har desuden kirurgisk og medicinsk ambulatorier samt daghospitaler og Stomiklinik, operationsafsnit og 2 endoskopiafsnit.  
 
Gastroenheden har stor aktivitet indenfor forskning, uddannelse og udvikling – til gavn for patienterne nu- og i fremtiden. 
 
Du kan læse mere om Gastroenheden på:  https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gastroenheden/Sider/Gastroenheden.aspx