Jobbet "Sygeplejersker til psykiatrisk sengeafsnit S6" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Tværgående adm.

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Sygeplejersker søges i faste stillinger fra d. 01.01.2019 til Sengeafsnit 6, AUH Psykiatrien
 
Er du frisk og klar på nye udfordringer? Så er det dig vi søger!
 
Årets karrieremulighed – Sygeplejersker søges i faste stillinger til S6.
Vi søger sygeplejersker, som har lyst til at lære og dygtiggøre sig fagligt indenfor det psykiatriske arbejdsfelt. 
 
Kom og vær med til at opstarte et nyt 16 sengs-afsnit, med fokus på rehabilitering. Vi opstartes, i slutningen af november i forbindelse med, at vi flytter Psykiatrien til Skejby. På nuværende tidspunkt har vi et 7 sengs-afsnit som åbnede i maj 2018, i et eksisterende 23 sengs-afsnit på P1 Risskov, som når vi flytter udvides til et selvstændigt afsnit med plads til 16 patienter, som kommer til at hedde S6.
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svære psykiske lidelser og udad-reagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig og komplicerede sociale forhold. En bedre pleje-normering følger disse senge, hvilket vil give mulighed for en intensiv rehabiliterende indsats omkring den enkelte patient af et specialteam. Baggrunden er en beslutning i Folketinget juni 2017, om at etablere 32 nye særlige pladser i psykiatrien i Region Midtjylland.
 
Om Sengeafsnit PS6
S6 ligger lige nu fysisk, i afsnit P1 Risskov, som er et åbent sengeafsnit med mulighed for skærmning. Der er plads til 23 patienter (sammenlagt med de 7 særlige pladser bliver der plads til 30) og P1 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser.
 
I S6, tilrettelægges pleje og behandling, tværfagligt og individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
Afsnittets ledelse består af 1 overlæge og 1 afdelingssygeplejersker samt faggrupperne, socialpædagoger, social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en socialrådgiver, en psykolog, peer-medarbejdere, samt sygeplejersker, og der vil således blive et tæt tværfagligt samarbejde med mange muligheder.
 
Der vil være mange varierende opgaver i løbet af en dag, og miljøterapi og nedbringelse af tvang er i fokus, herunder også implementeringen af Safewards. Den rehabiliterende indsats for de særlige patienter vil være intensiv i form af misbrugsbehandling, terapi og en omfattende social indsats. Vi vil benytte os af metoder som Åben Dialog og tilbyde NADA.
 
Som sygeplejerske i S6 er der mulighed for at få indflydelse på fremtidens psykiatri, idet vi befinder os i en tid med mange spændende udfordringer og forandringer. Vores dage kan se meget forskellige ud, men har en struktur som gør, at man kan arbejde fokuseret i et dynamisk og nogle gange kaotisk miljø, hvor vi rummer meget syge patienter.
 
Vi har et godt tværfagligt miljø, hvor alle faggrupper indgår i et behandlerteam omkring patienten, og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode behandling og rehabilitering. S6 arbejder målrettet på at opnå sammenhængende patientforløb, hvilket kræver samarbejdskompetencer og kommunikative evner. Vores gode patientforløb er med til at give os arbejdsglæde, hvilket er med til at understøtte det gode respektfulde samarbejde mellem læger og plejepersonale.
 
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Blandede vagter og vagt hver anden weekend må påregnes.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Bomholt eller Souschef Ole Maarslet på 78471419.
 
Ansøgningsfristen er den 22.11.2018 og ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d.27/11 i uge 48.
  
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale