Jobbet "Social- og sundhedsassistent i fast stilling på lungemedicinsk sengeafdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Ønsker du at prøve noget nyt og spændende?  
Så har du her muligheden…  
 
Der er en særdeles attraktiv stilling som social- og sundhedsassistent i en fast stilling ledig på lungemedicinsk sengeafdeling på SVS fra den 1.1.19 eller efter aftale. 
Du vil skulle arbejde hver 3. weekend og have vagter af 6-9 timers varighed. Du vil få stor indflydelse på egen vagtplanlægning. Stillingen er på 32 timer, men er lidt flere timer et ønske kan det også være en mulighed.  
 
Du har mulighed for at blive en del af en afdeling, der er kendt for et godt kollegaskab med stor hjælpsomhed. Du vil få engagerede og ansvarsbevidste kollegaer, der har det sjovt sammen og tager godt imod nye ansigter på afdelingen. Du vil få gode muligheder for at deltage i diverse aktiviteter arrangeret for og af personalet - både fagligt og privat. Du vil få mulighed for et arbejdssted i udvikling - både fagligt og organisatorisk. Du vil således have gode muligheder for faglig udvikling(kurser, faglig sparring, sidemandsoplæring og evt. videreuddannelse). Aktuelt er vi pilotafdeling for indførelse af medicinrobot og vi har flere projekter kørende. I 2020 flytter afdelingen over i en ny sengebygning med 31 en-sengsstuer. Der vil afdelingen skulle inkludere det geriatriske speciale. 
 
Er du erfaren vil du opleve at kunne bruge alle dine sygeplejetalenter til lungepatienterne, som ofte kan være komplekse med flere andre lidelser. Er du novice, sikrer vi at du får de rette kompetencer, inden du skal stå på egne ben i afdelingen. Vi har et struktureret oplæringsforløb på 3 måneder, hvor du tilknyttes 1-2 erfarne mentorer, der sammen med dig og afdelingssygeplejersken tager ansvar for din oplæring i specialet. Der tilstræbes enslydende vagtplan med mentor i den første periode. 
 
Patientkategorier og arbejdsgange på lungemedicinsk afdeling: 
Lungemedicinsk afdeling er en specialeafdeling med plads til 27 patienter med behov for pleje og behandling af deres lungesygdom. Patienterne på afdelingen har oftest KOL eller lungecancer, men også andre lungemedicinske sygdomme og/eller respirationsinsufficiens. F. eks. pneumoni, pneumothorax, astma, pleuravæske og respiratorisk acidose (respirationsudløst syreforgiftning grundet ophobning af kuldioxid med lav pH-værdi i blodet til følge). Til sidstnævnte tilbyder vi NIV (Non Invasiv Ventilation) i sengeafdelingen. Dette er en uddelegeret opgave til sygeplejerskerne, som primært står for behandlingen. Dette omfatter bl.a. maskinens indstillinger ud fra monitorering af patienten med saturationsmålinger og arteriepunkturer.
 
Afdelingen varetager en del terminale forløb og har bredt tværfagligt samarbejde omkring disse forløb. Dette betyder, at vi har en god variation mellem korte og længere patientforløb. Vi modtager akutte patienter fra FAM (fælles akut modtagelsen), mens patienter til NIV, samt patienter med åben indlæggelse kommer direkte i afdelingen. Afdelingen giver således rig mulighed for både at arbejde med akutte og palliative forløb.  
 
Lungemedicinsk afdeling er uddannelsessted for både SSA-elever, sygeplejestuderende, radiografstuderende, turnuslæger samt ambulancereddere.  
 
Afdelingen er delt i mindre teams med 2-3 plejepersonale i hvert team. I hvert team varetager social- og sundhedsassistenten i samarbejde med sygeplejersken bl.a. medicingivning, hjælper med varetagelse af personlig hygiejne, ernæringsscreener, sender prøvemateriale, tager kontakt til primær sektor, kontakt til pårørende, rekvirerer lungefysioterapi, diætist eller ergoterapeut mm. Personalet hjælper hinanden på tværs af hvert team. Plejepersonalegruppen består af både erfarne sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og af novicer. 
Dokumentationen foregår i Cosmic og Cetrea er det kliniske logistiksystem. 
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lene Klemensen på 79183132. Du er også velkommen til at komme og besøge os efter forudgående aftale? Derudover kan du besøge vores hjemmeside www.sydvestjysksygehus.dk. Her kan du finde yderligere oplysninger om SVS og lungemedicinsk afdeling.  
I henhold til SVS personalepolitik bedes du til ansættelsessamtalen medbringe navn og nummer på en reference. 
 
Ansøgning og CV bedes fremsendt elektronisk via nedenstående link senest 25-11-18. Samtalerne vil være 28. november eftermiddag. Har dette fanget din interesse og ønsker du at bidrage til det fortsatte gode arbejdsmiljø, glæder vi os til at høre fra dig.