Jobbet "Ledende overlæge til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Gynækologi, Graviditet og Fødsel: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Regionshospital Nordjylland - Et bedre liv i toppen af Danmark.

​Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling på Regionshospital Nordjylland, Hjørring søger en ledende overlæge med visioner, blik for potentialer og lyst til ledelse.
 
Opgaven for den ledende overlæge:
Den ledende overlæge indgår i Gynækologisk - Obstetrisk Afdelingsledelse med afsnitsledende sygeplejerske, chefjordemoder og afsnitsledende lægesekretær
Den ledende overlæge er daglig leder for lægegruppen og ansvarlig for såvel fagligheden som medarbejdertrivslen i gruppen.
En parallel opgave for den ledende overlæge er, at videreudvikle og fremtidssikre det gode faglige, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige miljø i afdelingen.
Opgaveportefølgen vil derfor rumme såvel udviklingsopgaver som driftansvar, der forudsætter tilstedeværelse, nærvær og opfølgning i klinikken.

Opgaverne for afdelingsledelsen omfatter, at:
 • skabe høj kvalitet i patientudredning og -behandling
 • sikre optimale patientforløb i afdelingen og på tværs af hospitalet
 • fortsætte den gode uddannelses- og forskningskultur
 • sikre et godt samspil med andre afdelinger på hospitalet og andre hospitaler
 • fortsætte den gode kultur, de hensigtsmæssige samarbejdsformer og det frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen
 • sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktiviteter
 • koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse
 • understøtte sammenhængskraften på hele Regionshospital Nordjylland
Personen vi søger:
 • er overlægekvalificeret speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • er respekteret for sin faglige kompetence og har et erfaringsgrundlag, som kan bidrage fagligt, uddannelsesmæssigt og forskningsmæssigt til afdelings drift og udvikling.
 • har gode ledelseskompetencer. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.
 • har med fordel en lederuddannelse. Ellers forventes et forløb opstartet i stillingen.
 • er samarbejdsorienteret, synlig og kan samtidigt motivere og inspirere medarbejderne. 
 • trives ude i klinikken tæt på drift og klinik.
 • er visionær og kan se udviklingsmuligheder og potentialer både internt i afdelingen og i regionen som helhed.
 • har interesse i ressourcestyring, kvalitetsudvikling, faglig udvikling og forskning.
Om afdelingen
Afdelingen har hele den nordlige del af Vendsyssel som optageområde og fungerer på hovedfunktionsniveau.
Specialet er lægefagligt delt op i 3 tværfaglige teams med hver deres teamleder: almen gynækologi, urogynækologi og obstetrik.

Afdelingen er lægeligt normeret med:
 • 1 ledende overlæge
 • 11 overlæger, heraf 3 som teamledere, 1 som uddannelsesansvarlig overlæge og 1 som forskningsansvarlig overlæge
 • 2 afdelingslæger
 • 2 hoveduddannelsesstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 2 introduktionsstillinger i Gynækologi-Obstetrik
 • 5 hoveduddannelsesstillinger i Almen Medicin.
Afdelingen er opdelt i:
 • et sengeafsnit med plads til i alt 12 kvinder – 2 gynækologiske og 10 svangre/barselskvinder samt et gynækologisk dagafsnit
 • et behandlingsafsnit med ambulatorier og operationsstuer
 • et afsnit for gravide og fødende med 4 fødestuer, et barselsambulatorium og 5 jordemoderkonsultationer. 
Den samlede aktivitet i 2017 var på ca. 27.000 ambulante besøg, ca. 4.340 operationer samt ca. 2.800 indlæggelser – heraf ca. 1.450 fødsler.
I november 2018 udgik den anden ph.d.-afhandling fra afdelingen (den første i 2017) i samarbejde med Center for Klinisk Forskning, ligeledes i Hjørring.
Uddannelsen af yngre læger og andet personale har højeste prioritet i afdelingen. I 2017 modtag afdelingens UAO FYGOs uddannelsespris.
Området har stud. med. på 3. semester, stud. med. i kandidatdelen samt stud. scient. med. fra Aalborg Universitet.

Om Regionshospital Nordjylland
Regionshospital Nordjylland betjener den nordlige del af regionen og omfatter hospitalsenhederne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Skagen.
Der er akuthospital i Hjørring, et elektivt hospital med kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn, en neurorehabiliteringsenhed i Brønderslev samt et gigt- og rygcenter i Skagen.
Enheden i Hjørring fungerer som akuthospital for borgerne i fire af de nordjyske kommuner - Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Læsø - svarende til et optageområde på ca. 200.000 indbyggere.
Derudover varetages regionsfunktioner inden for neurorehabilitering og vandladningsforstyrrelser, ligesom hospitalet har en veneklinik, som modtager patienter fra hele Region Nordjylland.
Nøgletal for 2017/18: Budget: ca. 1,1 mia. kr., antal ansatte: ca. 2000 årsværk, antal senge: ca. 290 normerede, antal udskrivninger: ca. 25.000, antal ambulante besøg: ca. 200.000, antal operationer: ca. 18.000
 
Om byen og området
https://hjoerring.dk/tilflytter/
https://www.visitnordjylland.dk/nordjylland/oplevelser-i-nordjylland
 
Vilkår:
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale vedrørende lægelige chefer. Ved tilbud om ansættelse indhentes børneattest.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist 12.12. 2018
Ansættelsessamtaler 20.12.2018
Ansættelsesdato 01.01.2019 eller efter nærmere aftale

Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 lægeroller
Søg stillingen via SØG JOB funktionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klinikchef Lars Burmester (23705077) eller HR- ansvarlig viceklinikchef Birgit Boe (22711792).