Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Brænder du for det gode patientforløb, og er du samtidig dygtig til personaleledelse? Vil du være med på vores hold, når vi videreudvikler Klinisk Biokemisk Afdeling og skaber et helt nyt laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland? Så kom og vær en del af vores lederteam – vi har en ledig stilling som afdelingsbioanalytiker til besættelse hurtigst muligt.

Om den ledige stilling

Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fire team – tre i Hillerød og ét i Frederikssund. Hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Du skal stå i spidsen for Team Amb/Tech, som har ansvaret for betjeningen i Akutafdelingen samt ambulatoriedriften i Hillerød og i Sundhedshuset Helsingør. Det bliver din opgave at bidrage til at fastholde en spændende og attraktiv arbejdsplads og sikre den strategiske fremdrift i teamet.

I et tæt samarbejde med de tre andre afdelingsbioanalytikere i Klinisk Biokemisk Afdeling kommer du til at stå for optimering af arbejdsgange, vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, ferieplanlægning osv. 

Du kommer især til at beskæftige dig med personaleledelse, men fordi du også kommer til at indgå i forskellige faglige teams, vil du ikke slippe dit fag helt – og det er noget af det, som er særligt for afdelingsbioanalytikerne på Nordsjællands Hospital. Dine opgaver varetages i et samarbejde med bl.a. overlæger, biokemikere, faglige koordinatorer, specialister og bioanalytikerundervisere.

Team Amb/Tech

Akutafdelingen er et vigtigt omdrejningspunkt på hospitalet i Hillerød, og Klinisk Biokemisk Afdeling deltager løbende i det kontinuerlige arbejde med at optimere patientforløb og støtte op om hospitalets akutfunktion.

Bioanalytikerne i Team Amb/Tech indgår i et tværfagligt team i Akutafdelingen sammen med læger og sygeplejersker, og vi er i fuld gang med at opbygge et fremskudt laboratorium i Akutafdelingen. Her udvider vi i øjeblikket repertoiret af point of care-udstyr, efter at vi med stor succes har implementeret udstyr til influenza-test. Det bliver din rolle som afdelingsbioanalytiker i Team Amb/Tech at understøtte og synliggøre det tværfaglige teamsamarbejde i Akutafdelingen og sikre, at dine medarbejdere har de rette kompetencer til at indgå i samarbejdet.

Desuden får du som afdelingsbioanalytiker i Team Amb/Tech ansvar for ambulatorierne i Hillerød og i Sundhedshuset Helsingør, og du skal sørge for, at vores mobillab er velfungerende og effektivt.

I Helsingør skal et nyt, stort sundhedshus stå klar i 2021, og i den forbindelse bidrager Klinisk Biokemisk Afdeling med nytænkning og innovative løsninger i forhold til prøvetagningsambulatoriet. Desuden skal det nye Nordsjællands Hospital stå klar i 2022, og her indgår vi naturligvis også i det spændende arbejde med at skabe en helt ny Klinisk Biokemisk Afdeling.

Hvem er du?

Du skal være uddannet bioanalytiker med autorisation og gerne have en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. Lederuddannelse er ikke en forudsætning, men du forventes som minimum at gennemføre regionens lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med personaleledelse.

Desuden er det vigtigt, at du...

  • Kan arbejde struktureret og holde hovedet koldt, også når du sidder med komplekse opgaver.
  • Er god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.
  • Er åben og imødekommende, fuld af gå-på-mod og godt humør.
  • Har gennemslagskraft, tager ansvar og kan udvise autoritet.

Fordi vi er i en rivende udvikling med nybyggerier og nytænkning af prøvetagnings- og laboratoriefunktionen, er det vigtigt, at du tænker innovativt og gerne vil være med til at udvikle Klinisk Biokemisk Afdeling.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med dbio. 

Om Klinisk Biokemisk Afdeling 

Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne og på sengeafdelingerne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund) samt i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren i hele Nordsjælland, og vi huser CEK, som er Region Hovedstadens centrale enhed for kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet.

Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,8 mio. analyser om året i vores laboratorium, hvor afdelingen i Hillerød er et af verdens mest automatiserede. Hele KBA er ISO 15 189-akkrediteret og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere.

Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi.

Nordsjællands Hospital har en høj patienttilfredshed. Det er vi stolte af, og vi sætter en ære i at opretholde den tillid og tilfredshed, som patienterne har til os. Vores overordnede mål er, at vi vil være patienternes hospital – først og fremmest.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 23 74 69 39, eller afdelingsbioanalytiker Camilla Demuth Nielsen camilla.demuth.nielsen.02@regionh.dk / 48 29 75 56. 

Ansøgningsfrist 12. dec. 2018

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50-51. 

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.