Jobbet "Afdelingsbioanalytiker søges til Blodsygdomme Laboratorium" er udløbet

Region Midtjylland

Blodsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Afdelingsbioanalytiker søges til Blodsygdomme Laboratorium, Aarhus Universitetshospital (AUH), Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.
 
Ved Blodsygdomme Laboratorium er en stilling som afdelingsbioanalytiker ledig fra 1. januar 2019 eller efter aftale. Vores dygtige afdelingsbioanalytiker går på efterløn efter mange år som funktionsleder i laboratoriet. Vi tilbyder et spændende job i en højt specialiseret afdeling med et godt tværfagligt samarbejde.
 
Blodsygdomme er en højt specialiseret afdeling ved Aarhus Universitetshospital bestående af to subspecialiserede sengeafsnit med i alt 43 senge, heraf et dedikeret afsnit til allogen stamcelletransplantation. Afdelingen består desuden af Blodsygdomme Laboratorium, et stort ambulatorium og  Klinisk Forskningsenhed. Der er ca. 250 ansatte i afdelingen, som samarbejder i et godt tværfagligt miljø med en velfungerende funktionsledelsesgruppe.
 
Afdelingen er netop flyttet, og du har mulighed for at være med til at udvikle laboratoriet i helt nye og flotte rammer. Laboratoriet er opdelt i fire afsnit og har en personalegruppe på i alt 25; bioanalytikere, overlæger, molekylærbiologer og sekretær.  


Prøvemodtagelse som udfører
 • præanalyse af celler til flowcytometri
 • præanalyse af celler til molekylærgenetiske specialanalyser
 • modtagelse og præparering af prøver til forskningsprojekter
 • nedfrysning i diagnostisk overskudsbiobank
 • Dansk Cancer Biobank
 
FlowCytometrisk Afsnit som udfører
 • flowcytometrisk Immunfænotype af maligne blodsygdomme ved diagnose og opfølgning under behandling
       
MolekylærGenetisk Afsnit som udfører
 • molekylærgenetisk diagnostik og kvantitativ opfølgning med qPCR
 • kimærisme undersøgelser
 • forskellige molekylærgenetiske specialanalyser med NGS, ddPCR, Sanger sekventering og fragmentanalyse
 • isolering af DNA og RNA
 
CancerCytogenetisk Afsnit som udfører
 • celledyrkninig og præparation til kromosom og FISH analyse
 • Array-CGH analyse
 
Ud over den rutinemæssige diagnostik og follow-up af patienter med maligne hæmatologiske sygdomme er laboratoriet også et aktivt forskningslaboratorium.
 
Funktionsledelse er et ligeværdigt samarbejde mellem overlæge og afdelingsbioanalytiker i laboratoriet. Du vil varetage personaleledelse af laboratoriets bioanalytikere og sekretær samt indgå i et tæt samarbejde med læger og molekylærbiologer, professorer og forskere i laboratoriet og i klinikken. 

Personalet kendetegnes ved at være fagligt engageret, stabile og med fokus på kvalitet i arbejdet. I laboratoriet er der et rigtig godt arbejdsmiljø og fokus på trivsel blandt medarbejderne.

Vi søger en afdelingsbioanalytiker, der
 • har erfaring med ledelse og gerne relevant lederuddannelse
 • har en synlig og anerkendende ledelsesstil
 • kan lede, inspirere og udvikle medarbejderen, så den enkeltes kompetencer og kvalifikationer styrkes
 • har gode samarbejdsevner med mange faggrupper
 • gerne har kendskab til projektstyring og kvalitetsstyring
 
Vi tilbyder
 • relevant lederuddannelse
 • grundig introduktion og indsigt i laboratoriets fagområder; flowcytometri, molekylærgenetik og cancercytogenetik
 • mulighed for at være med til at stå i spidsen for et veldrevet laboratorium

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes prøvetid i de første tre måneder af ansættelsen. 

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Marie Møller på 4014 7965. Vi holder ansættelsessamtaler den 20. december 2019.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.