Jobbet "S-radiograf, Finsencentret, Onkologisk klinik, Afsnit for Stråleterapi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Afsnit for Stråleterapi søger en S- radiograf 37 timer/ ugentligt pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.  
 
Stillingen er primært varetagelse af strålebehandling.  
I afsnittet varetages strålebehandling samt planlægning af strålebehandling (CT, PET, MR- scanning) af patienter med kræft. Afsnittet råder desuden over et ambulatorium, der varetager medicinsk kræftbehandling. Der kommer ca. 200 patienter igennem afsnittet dagligt.  
 
Sygeplejen i afsnittet foregår i et højteknologisk miljø, hvorfor det er særligt vigtigt at sikre at patient og pårørende føler sig mødt, bliver inddraget og oplever tryghed.
 
Strålebehandlingsafsnittet er opdelt i to grupper, hvor pleje og behandling i det enkelte område ledes af to assisterende afdelingssygeplejersker. Du vil ved ansættelse blive tilknyttet en af disse grupper, hvor sygeplejersker og radiografer arbejder i små delvis selvstyrende teams.  
 
Dine primære opgaver i hverdagen vil være at medvirke til  
- Varetagelse af strålebehandling og sygepleje til vores patienter  
- Sikre at strålebehandling gives på at højt fagligt niveau samt lever op til Acceleratorbekendtgørelsen og gældende vejledninger og instrukser på området  
- Medvirke til kontinuerligt at deltage i det tværfaglige samarbejde omkring vores kerneopgave – at sikre vores patienter strålebehandling og sygepleje af høj faglig kvalitet  
 
Om dine faglige og personlige kompetencer lægger vi vægt på, at du  
- Er radiograf med stråleterapi-retning  
- Er åben og imødekommende  
- Er i stand til at bevare overblikket i en ofte meget travl hverdag  
 
Noget af det vi kan tilbyde er  
- Individuel tilrettelagt introduktion til stillingen og afsnittet, som nyuddannet vil oplæring som udgangspunkt være på et ½ år  
- At være en del af et godt arbejdsmiljø  
- At være med i en kontinuerlig udvikling af specialet  
- At være en del af et tværfagligt miljø, der består af sygeplejersker, radiografer, fysikere, læger, teknikkere, IT-specialister, sekretærer og social- og sundhedsassistenter  
- Arbejdstid vil typisk være i dagtimerne, der vil dog i perioder være enkelte aften/weekend- og helligdagsvagter  
- En klinik hvor høj faglig kvalitet og kontinuerligt fokus på patient- og pårørendeinddragelse er et strategisk indsatsområde
 
Ansøgningsprocedure  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Lisbet Prenter: 34 45 18 95 før du sender din ansøgning.  
 
Ansøgningen sendes via link og ansøgningsfristen er den 21.12.2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 2 og 3 2019.