Jobbet "Overlæge/Specialpsykolog med ledelsesansvar, Psykiatrien Syd, Distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Psykiatrien Syd søger overlæge/specialpsykolog med ledelsesansvar til Distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo

Distriktspsykiatrien er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg. Sengeafdelingen har 70 sengepladser, heraf 10 i PAM samt 3 brugerstyrede senge. Udover distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo har afdelingen distriktspsykiatri i Næstved og Vordingborg samt psykiatrisk klinik beliggende i Næstved og Maribo.

Distriktspsykiatrien modtager patienter i alderen 18-70 år og varetager primært udredning, diagnostisk, visitation og behandling af patienter med psykotiske lidelser samt patienter med behandlingsdomme.

Distriktspsykiatrien arbejder tværfagligt, hvorfor medarbejderne udover speciallæger består af psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Der er ca. 600 patienter tilknyttet, og distriktspsykiatrien modtager samlet ca. 20-25 henvisninger om måneden. Alt i alt er der ca. 13 medarbejdere i Nykøbing og 12 medarbejdere i Maribo. Aktuelt er der ansat en overlæge henholdvsis i Nykøbing og i Maribo, samt en speciallægekonsulent.

Psykiatrien Syd er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og ambulante enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab og i, at vi får meget gode evalueringer fra vores yngre læger og medicinstuderende.

Vi søger en overlæge/specialpsykolog, som har lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen og vil medvirke til at sikre, at vores patienter får behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet.

Beskrivelse af stillingen

Som overlæge/specialpsykolog varetager du ledelsen af distriktspsykiatrien sammen med en teamleder, der er sygeplejerske. Cirka 20 % af tiden er afsat til ledelse, og den resterende tid er til klinisk arbejde.

Du vil være ansvarlig for klinikkens/teamets patienter samt ansvarlig for psykiatrifaglige vurderinger ift. visitation, udredning, diagnostik og behandling i samarbejde med distriktspsykiatriens overlæger.

Stillingen rummer gode muligheder for at udvikle behandlingen af patienterne på Lolland-Falster. Udover udviklingen af selve distriktspsykiatrien er vi sammen med Nykøbing Falster Sygehus i gang med at udvikle samarbejdet omkring varetagelsen af patienter med både somatiske og psykiatriske sygdomme. Som leder vil du indgå i dette arbejde.

Det er vigtigt, at du som teamoverlæge/specialpsykolog kan delegere arbejdet både til de øvrige medarbejdere, herunder overlæger og primærbehandlere.

Der er mulighed for at indgå i bagvagtsfunktion i Vordingborg, hvis du er læge.

Vi ønsker en overlæge/specialpsykolog, som vil

 • Bidrage til optimal udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer i distriktspsykiatrien
 • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
 • Medvirke til at samarbejdet med sengeafsnittene, de øvrige ambulante enheder, somatikken og kommunerne bliver så godt som muligt
 • Gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, så vi som ledelse kan bringe det op i relevante fora
 • Medvirke ved undervisning af studerende, uddannelseslæger og uddannelsespsykologer
 • Bidrage til udviklingen af Psykiatrien Syd som en god arbejdsplads
 • Bidrage til udviklingen af psykiatrien i hele regionen
 • Vi tilbyder:
 • En behagelig arbejdsplads med mulighed for indflydelse
 • Fleksibel arbejdstilrettelæggeles med mulighed for hjemmearbejde nogle dage månedligt
 • Lederuddannelse (start i 2019)
 • Mulighed for deltagelse i kurser/konferencer

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv læge-/psykologroller.

Ansøgningsfrist 07.12.18

Ansættelsessamtaler 19.12.18

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Vivi Strange Pedersen vip@regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.