Jobbet "Sektionsleder til stråleterapien, Onkologisk Afdelnig" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Tværfaglighed, teknologi og teamwork 
 
Er du uddannet radiograf eller sygeplejerske med ledelseserfaring,  eller har du stor lyst til at lede medarbejdere  - og er tværfaglighed, højteknologi og teamwork noget du kan stå inde for, så læs endelig videre.  
 
Vi søger en ny kollega til vores ledelsesteam, med ståsted i vores behandlingsforberedende enhed og med daglig ledelse af vores sekretær- og receptionsfunktion. 
 
Den behandlingsforberedende enhed forbereder patienten til behandling.  Det indebærer særligt lejring og skanning af patienter i vores skannere, som er dedikeret til stråleterapi. Personalet i enheden klargør skanninger med for eksempel normalvævsindtegning og diverse fusioneringer til brug for lægeindtegning og dosisplanlægning.  
 
I den behandlingsforberedende enhed er der 14 medarbejdere og enheden kommer inden for et år til at råde over 1 MR-skanner, 2 CT-skannere, 1 spektral-CT-skanner og en helt ny fem-rings digital PET/CT-skanner.   
 
Sekretariatet består af 3 medarbejdere og en gruppe studerende, der er vores ”ansigt” udadtil. Det er dem, der først møder vores patienter. 
 
Stillingen er ledig pr. 01.02.2019, men vi kan være fleksible i forhold til tiltrædelse. 
 
Stråleterapi er et speciale i en rivende udvikling, og vores arbejdsdage er lærerige og fyldt med udfordringer. Vi er helt overordnet i gang med at implementere det bedste og nyeste stråleterapiapparatur, som giver mulighed for moderne og innovative behandlingsmetoder. Det at kunne give den enkelte patient den bedste behandling og ikke mindst understøttende pleje er vores fremmeste mål. 
 
Stråleterapien består af en stor gruppe engagerede og meget kompetente medarbejdere, som arbejder sammen om et godt arbejdsmiljø.  
 
Du får muligheden for at 
  • blive en del af et dynamisk lederteam, der består af en læge, sygeplejersker og hospitalsfysikere 
  • arbejde med en gruppe medarbejdere, som er fagligt dygtige og meget engagerede 
  • være med til at styrke sammenhængskraften og tværfagligheden i en afdeling med stor diversitet 
  • være med til at sikre kvaliteten i afdelingens patientforløb for og behandlinger til kræftpatienter. 
 
Din profil 
  • Du har en tydelig lederprofil og gerne erfaring. 
  • Du forstår at tyde en organisation og agere i den. 
  • Du har blik for kultur og sammenhænge. 
  • Du har logistisk sans og overblik. 
Vil du vide mere: 
Du er velkommen til at kontakte Ledende områdesygeplejerske Vibeke Brandhof på telefon: 38682706 
 
Ansøgningsfristen er d. 24.12.18, og ansættelsessamtalerne vil forgå i uge 2, 2019.